Ufunuo kwa Yohana 13:1-18

  • Munyama wa pori mwenye vichwa saba anatoka katika bahari (1-10)

  • Munyama wa pori mwenye pembe mbili anatoka katika dunia (11-13)

  • Sanamu ya munyama wa pori mwenye vichwa saba (14, 15)

  • Alama na namba ya munyama wa pori (16-18)

13  Na akasimama* wima juu ya muchanga wa bahari. Na nikaona munyama wa pori+ akipanda kutoka katika bahari,+ mwenye pembe kumi (10) na vichwa saba (7), na mataji* kumi juu ya pembe zake, lakini juu ya vichwa vyake kulikuwa majina ya kumutukana Mungu.  Sasa ule munyama wa pori mwenye niliona alikuwa kama chui, lakini miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kilikuwa kama kinywa cha simba. Na ule nyoka mukubwa+ akamupatia ule munyama nguvu zake na kile kiti chake cha ufalme na mamlaka makubwa.+  Nikaona kwamba kimoja kati ya vichwa vyake kilionekana kama vile kimeumizwa mubaya sana, lakini kidonda chake chenye kinaweza kuua kilikuwa kimepona,+ na dunia yote ikamufuata ule munyama wa pori kwa mushangao.  Na wakamuabudu ule nyoka mukubwa kwa sababu alimupatia ule munyama wa pori mamlaka, na wakamuabudu ule munyama wa pori kwa maneno haya: “Ni nani mwenye kuwa kama huyu munyama wa pori, na ni nani mwenye anaweza kupigana naye?”  Akapewa kinywa chenye kusema mambo makubwa na maneno ya kumutukana Mungu, na akapewa mamlaka ya kutenda kwa miezi makumi ine na mbili (42).+  Na akafungua kinywa chake kwa maneno ya kumutukana+ Mungu ili kutukana jina lake na makao yake, na hata wale wenye wanakaa mbinguni.+  Akapewa ruhusa ya kupigana vita na watakatifu na kuwashinda,+ na akapewa mamlaka juu ya kila kabila na watu na luga na taifa.  Na wale wote wenye wanakaa katika dunia watamuabudu. Tangu kuwekwa musingi wa ulimwengu, hakuna hata moja la majina yao lenye limeandikwa katika kitabu cha kukunjwa cha uzima+ cha Mwana-Kondoo mwenye alichinjwa.+  Kama mutu yeyote iko* na sikio, asikie.+ 10  Kama mutu yeyote amekusudiwa kuenda katika utekwa, ataenda katika utekwa. Kama mutu yeyote ataua kwa upanga,* anapaswa kuuawa kwa upanga.+ Ni hapa watakatifu+ wanahitaji kuwa na uvumilivu+ na imani.+ 11  Kisha nikaona munyama mwingine wa pori akipanda kutoka katika dunia, na alikuwa na pembe mbili kama mwana-kondoo, lakini akaanza kusema kama ule nyoka mukubwa.+ 12  Anatumia mamlaka yote ya ule munyama wa pori wa kwanza+ mbele ya macho yake. Na anafanya dunia na wale wenye wanakaa katika dunia wamuabudu ule munyama wa pori wa kwanza, mwenye kidonda chake chenye kinaweza kuua kilipona.+ 13  Na anafanya alama kubwa, anafanya hata moto ushuke kutoka mbinguni mupaka duniani mbele ya macho ya wanadamu. 14  Anapotosha wale wenye wanakaa katika dunia, kwa sababu ya alama zenye aliruhusiwa kufanya mbele ya macho ya ule munyama wa pori, na wakati uleule anaambia wale wenye wanakaa katika dunia watengeneze sanamu+ ya ule munyama wa pori mwenye alikuwa na pigo la upanga lakini bado akapona.+ 15  Na akaruhusiwa kupatia pumuzi* ile sanamu ya munyama wa pori, kusudi ile sanamu ya munyama wa pori iweze kusema na pia kufanya wale wenye wanakataa kuabudu ile sanamu ya munyama wa pori wauawe. 16  Analazimisha watu wote​​—wadogo na wakubwa, matajiri na maskini, watu wenye kuwa huru na watumwa​—ili wote watiwe alama kwenye mukono wao wa kuume ao kwenye paji la uso wao,+ 17  na kwamba mutu yeyote asiweze kununua ao kuuzisha isipokuwa tu mutu mwenye kuwa na ile alama, jina+ la ule munyama wa pori ao namba ya jina lake.+ 18  Ni hapa hekima inahitajiwa: Ule mwenye kuwa na ufahamu afanye hesabu ya namba ya ule munyama wa pori, kwa maana ni namba ya mwanadamu, na namba yake ni mia sita makumi sita na sita (666).+

Maelezo ya Chini

Ni kusema, ule nyoka mukubwa.
Ao “mataji ya kifalme.”
Ao “eko.”
Ao pengine, “Kama mutu yeyote anapaswa kuuawa kwa upanga.”
Ao “roho.”