Ufunuo kwa Yohana 8:1-13

  • Muhuri wa saba unafunguliwa (1-6)

  • Tarumbeta ine za kwanza zinapigwa (7-12)

  • Ole tatu zinatangazwa (13)

8  Wakati alifungua+ muhuri wa saba (7),+ kukakuwa kimya mbinguni kwa karibu nusu saa.  Na nikaona wale malaika saba (7)+ wenye kusimama mbele ya Mungu, na wakapewa tarumbeta saba.  Malaika mwingine, akiwa ameshika chombo cha uvumba* cha zahabu, akafika na kusimama kwenye mazabahu,+ na akapewa kiasi kikubwa cha uvumba+ ili autoe pamoja na sala za watakatifu wote juu ya mazabahu ya zahabu+ yenye ilikuwa mbele ya kile kiti cha ufalme.  Moshi wa uvumba kutoka kwenye mukono wa ule malaika ukapanda pamoja na sala+ za watakatifu mbele ya Mungu.  Lakini mara moja malaika huyo akakamata kile chombo cha uvumba, na akakijaza sehemu ya moto ya mazabahu na kukitupa katika dunia. Na kukatokea mingurumo ya radi na sauti na miangaza ya umeme wa radi+ na tetemeko la inchi.  Na wale malaika saba (7) wenye walikuwa na tarumbeta saba+ wakajitayarisha kuzipiga.  Malaika wa kwanza akapiga tarumbeta yake. Kukakuwa mvua ya majiwe na moto wenye kuchanganywa na damu, na ukatupwa katika dunia;+ na sehemu moja ya tatu (1/3) ya dunia ikateketezwa kwa moto, na sehemu moja ya tatu ya miti ikateketezwa kwa moto, na mimea yote ya mubichi ikateketezwa kwa moto.+  Malaika wa pili akapiga tarumbeta yake. Na kitu fulani kama mulima mukubwa wenye kuwaka moto kikatupwa ndani ya bahari.+ Na sehemu moja ya tatu (1/3) ya bahari ikakuwa damu;+  na sehemu moja ya tatu (1/3) ya viumbe vyenye uzima* vya bahari ikakufa,+ na sehemu moja ya tatu ya mashua* ikavunjika-vunjika. 10  Malaika wa tatu (3) akapiga tarumbeta yake. Na nyota kubwa yenye kuwaka kama taa ikaanguka kutoka mbinguni, na ikaanguka juu ya sehemu moja ya tatu (1/3) ya mito na juu ya chemchemi za maji.*+ 11  Jina la nyota hiyo ni Pakanga. Na sehemu moja ya tatu (1/3) ya maji ikageuka kuwa pakanga, na watu wengi wakakufa kutokana na maji hayo, kwa sababu yalikuwa yamefanywa kuwa machungu.+ 12  Malaika wa ine (4) akapiga tarumbeta yake. Na sehemu moja ya tatu (1/3) ya jua ikapigwa+ na sehemu moja ya tatu ya mwezi na sehemu moja ya tatu ya nyota, ili sehemu moja ya tatu ya hizo itiwe giza+ na muchana usikuwe na mwangaza kwa sehemu moja ya tatu yake, na usiku vilevile. 13  Na nikaona, na nikasikia tai anaruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kubwa: “Ole, ole, ole+ wao wenye kukaa katika dunia kwa sababu ya milio ingine ya tarumbeta za wale malaika watatu (3) wenye wako karibu kupiga tarumbeta zao!”+

Maelezo ya Chini

Ao “chetezo.”
Ao “viumbe wenye kuwa na nafsi.”
Ao “mashua za maji; bateaux.”
Ao “mabubujiko ya maji.”