Ufunuo kwa Yohana 11:1-19

 • Mashahidi wawili (1-13)

  • Wanatoa unabii kwa siku elfu moja mia mbili makumi sita wakiwa wamevaa nguo za magunia (3)

  • Wanauawa kisha wanaachwa bila kuzikwa (7-10)

  • Wanarudishwa kwenye uzima kisha siku tatu na nusu (11, 12)

 • Ole ya pili inapita, ole ya tatu inakuja (14)

 • Tarumbeta ya saba (15-19)

  • Ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake (15)

  • Wale wenye wanaharibu dunia wataharibiwa (18)

11  Na nikapewa utete wenye kufanana na fimbo,*+ na nikaambiwa: “Simama upime patakatifu pa hekalu la Mungu na mazabahu na wale wenye wanaabudu ndani yake.  Lakini kiwanja chenye kuwa inje ya patakatifu pa hekalu, ukiache na usikipime, kwa sababu kimepewa mataifa, na watakanyanga ule muji mutakatifu+ chini ya miguu yao kwa miezi makumi ine na mbili (42).+  Nitafanya mashahidi wangu wawili watoe unabii kwa siku elfu moja mia mbili makumi sita (1260) wakiwa wamevaa nguo za magunia.”  Hao wanafananishwa na ile miti mbili ya mizeituni+ na vile vinara mbili vya taa+ na wamesimama mbele ya Bwana wa dunia.+  Kama mutu yeyote anataka kuwaumiza, moto unatoka katika vinywa vyao na kuteketeza maadui wao. Kama mutu yeyote anataka kuwaumiza, ni vile anapaswa kuuawa.  Hawa wako na mamlaka ya kufunga anga*+ ili mvua yoyote isinyeshe+ katika siku zao za kutoa unabii, na wako na mamlaka juu ya maji ili kuyageuza kuwa damu+ na kupiga dunia kwa kila namna ya pigo mara nyingi vile wanapenda.  Wakati watakuwa wamemaliza kutoa ushahidi, ule munyama wa pori mwenye anapanda kutoka katika abiso atapigana nao vita na atawashinda na kuwaua.+  Na maiti zao zitakuwa kwenye barabara kubwa ya ule muji mukubwa wenye katika maana ya kiroho unaitwa Sodoma na Misri, kwenye pia Bwana wao aliuawa kwenye muti.  Na wale wa vikundi vya watu na makabila na luga na mataifa wataangalia maiti zao kwa siku tatu na nusu,+ na hawaruhusu maiti zao ziwekwe katika kaburi. 10  Na wale wenye wanakaa katika dunia wanafurahi juu yao na wanashangilia, na watatumiana zawadi, kwa sababu wale manabii wawili walitesa wale wenye wanakaa katika dunia. 11  Kisha zile siku tatu na nusu, roho ya uzima kutoka kwa Mungu ikaingia ndani yao,+ wakasimama kwa miguu yao, na woga mukubwa ukaingia wale wenye waliwaona. 12  Na wakasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikiwaambia: “Mupande mukuje huku.” Na wakapanda kuingia mbinguni katika wingu, na maadui wao wakawaona.* 13  Katika saa ile tetemeko kubwa la inchi likatokea, na sehemu moja ya kumi (1/10) ya muji ikaanguka; na watu elfu saba (7000) waliuawa na tetemeko hilo la inchi, na wale wengine wakakuwa na woga na wakamupatia Mungu wa mbinguni utukufu. 14  Ole ya pili+ imepita. Angalia! Ole ya tatu (3) inakuja mbio. 15  Malaika wa saba (7) akapiga tarumbeta yake.+ Na sauti kubwa zikasikiwa mbinguni, zikisema: “Ufalme wa ulimwengu umekuwa Ufalme wa Bwana wetu+ na wa Kristo wake,+ na atatawala akiwa mufalme milele na milele.”+ 16  Na wale wazee makumi mbili na ine (24)+ wenye walikuwa wamekaa kwenye viti vyao vya ufalme mbele ya Mungu wakapiga magoti na kuinama mupaka chini na wakamuabudu Mungu, 17  wakisema: “Tunakushukuru wewe, Yehova* Mungu, Mweza-Yote, ule mwenye iko*+ na mwenye alikuwa, kwa sababu umechukua nguvu yako kubwa na umeanza kutawala ukiwa mufalme.+ 18  Lakini mataifa wakakuwa na kasirani kali, na kasirani kali yako mwenyewe ikakuja, na wakati wenye uliwekwa ukafika kwa ajili ya kuhukumiwa kwa wafu na kupatia zawabu+ watumwa wako manabii+ na watakatifu na wale wenye wanaogopa jina lako, wadogo na wakubwa, na kuharibu wale wenye wanaharibu dunia.”+ 19  Na patakatifu pa hekalu la Mungu penye kuwa mbinguni pakafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana katika patakatifu pa hekalu lake.+ Na kukatokea miangaza ya umeme wa radi na sauti na mingurumo ya radi na tetemeko la inchi na mvua kubwa ya majiwe.

Maelezo ya Chini

Ao “fimbo ya kupimia.”
Ao “mbingu.”
Ao “walikuwa wanawaangalia.”
Ao “eko.”