Ufunuo kwa Yohana 2:1-29

  • Ujumbe kwa kutaniko la Efeso (1-7), la Smirna (8-11), la Pergamamu (12-17), la Tiatira (18-29)

2  “Kwa malaika+ wa kutaniko lenye kuwa katika Efeso+ andika: Haya ndiyo mambo yenye anasema ule mwenye kushika zile nyota saba (7) katika mukono wake wa kuume, na kutembea kati ya vile vinara saba vya taa vya zahabu:+  ‘Ninajua matendo yako, na kazi yako ya jasho na uvumilivu wako, na kwamba hauwezi kuvumilia watu wabaya, na kwamba unajaribu wale wenye wanasema kama wao ni mitume,+ lakini wao hawako mitume, na uliwavumbua kuwa waongo.  Wewe pia unaonyesha uvumilivu, na umeendelea kuvumilia kwa ajili ya jina langu+ na haujachoka.+  Hata hivyo, niko na jambo hili juu yako, kwamba umeacha upendo wenye ulikuwa nao pale mwanzo.  “‘Kwa hiyo kumbuka ulianguka kutoka wapi, na utubu+ na ufanye matendo yenye ulifanya pale mwanzo. Kama haufanye vile, nitakuja kwako, na nitaondoa kinara chako cha taa+ kutoka mahali pake, kama hautubu.+  Lakini, kuko jambo hili la muzuri lenye uko nalo: unachukia matendo ya zehebu* la Nikolao,+ yenye mimi pia ninachukia.  Ule mwenye kuwa na sikio asikie mambo yenye roho inaambia makutaniko:+ Ule mwenye atashinda+ nitamupatia ruhusa ya kula matunda ya ule muti wa uzima,+ wenye kuwa katika paradiso ya Mungu.’  “Na kwa malaika wa kutaniko lenye kuwa katika Smirna andika: Haya ndiyo mambo yenye anasema, ‘wa Kwanza na wa Mwisho,’+ mwenye alikufa na akakuwa muzima tena:+  ‘Ninajua taabu yako na umaskini wako—lakini wewe ni tajiri+—na neno la kumutukana Mungu la wale wenye wanajiita Wayahudi na kwa kweli hawako Wayahudi, lakini wao ni sinagogi la Shetani.+ 10  Usiogope mateso yenye yako karibu kukupata.+ Angalia! Ibilisi ataendelea kutupa wamoja wenu katika gereza ili mujaribiwe kwa ukamili, na mutapata taabu kwa siku kumi (10). Ukuwe muaminifu hata kufikia kifo, na mimi nitakupatia taji la uzima.+ 11  Ule mwenye kuwa na sikio asikie+ mambo yenye roho inaambia makutaniko: Ule mwenye atashinda+ hataumizwa hata kidogo na kifo cha pili.’+ 12  “Kwa malaika wa kutaniko lenye kuwa katika Pergamamu andika: Haya ndiyo mambo yenye anasema ule mwenye kuwa na ule upanga mukali, murefu na wenye makali pande mbili:+ 13  ‘Ninajua mahali unakaa, ni kusema, mahali kwenye kiti cha ufalme cha Shetani kiko; lakini ungali unaendelea kushika sana jina langu,+ na haukukana imani yako kwangu+ hata katika siku za Antipa, shahidi wangu muaminifu,+ mwenye aliuawa+ pembeni yenu, mahali Shetani anakaa. 14  “‘Lakini, niko na mambo kidogo juu yako, kwamba uko pale na wale wenye wanafuata fundisho la Balaamu,+ mwenye alifundisha Balaki+ kuweka kikwazo mbele ya wana wa Israeli, kula vitu vyenye vilitolewa zabihu kwa sanamu na kufanya uasherati.*+ 15  Kwa njia ileile, uko pia na wale wenye wanafuata fundisho la zehebu* la Nikolao.+ 16  Basi utubu. Kama hautubu, ninakuja kwako mbio, na nitapigana nao vita kwa ule upanga murefu wa kinywa changu.+ 17  “‘Ule mwenye kuwa na sikio asikie mambo yenye roho inaambia makutaniko:+ Ule mwenye atashinda+ nitamupatia sehemu fulani ya mana yenye kufichwa,+ na nitamupatia jiwe la kidogo la mweupe, na kwenye jiwe hilo la kidogo kumeandikwa jina mupya lenye hakuna mutu yeyote mwenye analijua isipokuwa ule mwenye analipokea.’ 18  “Kwa malaika wa kutaniko lenye kuwa katika Tiatira+ andika: Haya ndiyo mambo yenye Mwana wa Mungu anasema, mwenye macho yake ni kama mwali wa moto+ na mwenye miguu yake ni kama shaba safi:+ 19  ‘Ninajua matendo yako, na upendo wako na imani na utumishi na uvumilivu wako, na kwamba matendo yako ya karibuni yanapita mambo yenye ulifanya pale mwanzo. 20  “‘Lakini, niko na jambo hili juu yako, kwamba unavumilia ule mwanamuke Yezebeli,+ mwenye anajiita nabii, na anafundisha na kupotosha watumwa wangu wafanye uasherati*+ na kula vitu vyenye vilitolewa zabihu kwa sanamu. 21  Na nilimupatia wakati wa kutubu, lakini yeye hataki kutubu uasherati* wake. 22  Angalia! Niko karibu kumutupa katika kitanda cha ugonjwa, na wale wenye wanafanya uzinifu pamoja naye kuwatupa ­katika taabu kubwa, kama hawatatubu matendo yake. 23  Na nitaua watoto wake kwa pigo lenye kuua, na hivyo makutaniko yote yatajua kwamba mimi ndiye mwenye kuchunguza mawazo ya ndani kabisa* na mioyo, na nitamupatia kila mumoja wenu kulingana na matendo yake.+ 24  “‘Lakini, ninaambia wale wengine kati yenu wenye kuwa katika Tiatira, wale wote wenye hawafuate fundisho hili, wale wenye hawakujua mambo yenye yanaitwa “mambo mazito ya Shetani”:+ Mimi siwaongezee ninyi muzigo mwingine wowote. 25  Hata hivyo, mushike sana kile chenye muko nacho mupaka wakati nitakuja.+ 26  Na ule mwenye atashinda na kushika matendo yangu mupaka mwisho, nitamupatia mamlaka juu ya mataifa,+ 27  na atachunga watu kwa fimbo ya chuma+ na hivyo watavunjwa vipande-vipande kama vyombo vya udongo, kama vile nimepokea kutoka kwa Baba yangu. 28  Na nitamupatia nyota ya asubui.+ 29  Ule mwenye kuwa na sikio asikie mambo yenye roho inaambia makutaniko.’

Maelezo ya Chini

Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “hisia za ndani kabisa.” Tnn., “figo.”