Ufunuo kwa Yohana 1:1-20

  • Ufunuo kutoka kwa Mungu, kupitia Yesu (1-3)

  • Salamu kwa yale makutaniko saba (4-8)

    • “Mimi ndiye Alfa na Omega” (8)

  • Yohana katika siku ya Bwana kwa muongozo wa roho (9-11)

  • Maono ya Yesu mwenye kutukuzwa (12-20)

1  Ufunuo* kupitia Yesu Kristo, wenye Mungu alimupatia+ ili kuonyesha watumwa wake+ mambo yenye yanapaswa kutendeka karibuni. Naye alituma malaika wake na kupitia yeye akautoa kwa njia ya alama kwa mutumwa wake Yohana,+  mwenye alitoa ushahidi juu ya neno lenye Mungu alitoa na juu ya ushahidi wenye Yesu Kristo alitoa, ndiyo, juu ya mambo yote yenye aliona.  Mwenye furaha ni ule mwenye anasoma kwa sauti na wale wenye wanasikia maneno ya unabii huu na wenye wanashika mambo yenye yameandikwa ndani,+ kwa maana wakati wenye uliwekwa uko karibu.  Yohana, kwa makutaniko saba (7)+ yenye kuwa katika jimbo la Asia: Mukuwe na fazili zenye hazistahiliwe na amani kutoka kwa “Ule mwenye iko* na mwenye alikuwa na mwenye anakuja,”+ na kutoka kwa zile roho saba (7)+ zenye ziko mbele ya kiti chake cha ufalme,  na kutoka kwa Yesu Kristo, “Shahidi Muaminifu,”+ “muzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu,”+ na “Mutawala wa wafalme wa dunia.”+ Kwake yeye mwenye anatupenda+ na mwenye alituweka huru kutoka katika zambi zetu kupitia damu yake mwenyewe+  na alitufanya tukuwe ufalme,+ makuhani+ kwa Mungu na Baba yake—ndiyo, kwake yeye kukuwe utukufu na nguvu milele. Amina.  Angalia! Anakuja na mawingu,+ na kila jicho litamuona, na wale wenye walimutoboa na mukuki; na makabila yote ya dunia yatajipiga-piga kwa huzuni kwa sababu yake.+ Ndiyo, Amina.  “Mimi ndiye Alfa na Omega,”*+ ni vile Yehova* Mungu anasema, “Ule mwenye iko* na mwenye alikuwa na mwenye anakuja, Mweza-Yote.”+  Mimi Yohana, ndugu yenu na mushiriki pamoja na ninyi katika taabu+ na ufalme+ na uvumilivu+ katika ushirika pamoja na Yesu,+ nilikuwa katika kisiwa chenye kuitwa Patmo kwa sababu ya kusema juu ya Mungu na kutoa ushahidi juu ya Yesu. 10  Kwa muongozo wa roho nilikuja kuwa katika siku ya Bwana, na nikasikia nyuma yangu sauti yenye nguvu kama ya tarumbeta, 11  ikisema: “Mambo yenye unaona, uyaandike katika kitabu cha kukunjwa kisha uyatume kwa yale makutaniko saba (7): katika Efeso,+ katika Smirna,+ katika Pergamamu,+ katika Tiatira,+ katika Sardi,+ katika Filadelfia,+ na katika Laodikia.”+ 12  Nikageuka ili nimuone ule mwenye alikuwa anasema na mimi, na wakati niligeuka, nikaona vinara saba (7) vya taa vya zahabu,+ 13  na katikati ya vile vinara vya taa kulikuwa mutu fulani kama mwana wa binadamu,+ mwenye kuvaa nguo yenye kufika chini kwenye miguu na mwenye kuvaa kitambaa cha zahabu kuzunguka kifua chake. 14  Zaidi ya hayo, kichwa chake na nywele zake zilikuwa mweupe kama manyoya meupe ya kondoo, kama teluji, na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto,+ 15  na miguu yake ilikuwa kama shaba safi+ wakati inawaka katika tanuru, na sauti yake ilikuwa kama sauti ya maji mengi. 16  Na alikuwa na nyota saba (7) katika mukono wake wa kuume,+ na kutoka katika kinywa chake upanga mukali, murefu, wenye makali pande mbili+ ulikuwa umechomoka, na sura yake ilikuwa* kama jua wakati linaangaza kabisa.+ 17  Wakati nilimuona, nikaanguka kwenye miguu yake kama vile nimekufa. Na akaweka mukono wake wa kuume juu yangu na kusema: “Usiogope. Mimi ndiye wa Kwanza+ na wa Mwisho,+ 18  na mwenye kuishi,+ na nilikufa,+ lakini angalia! Ninaishi milele na milele,+ na niko na funguo za kifo na za Kaburi.*+ 19  Kwa hiyo andika mambo yenye uliona, na mambo yenye yako, na mambo yenye yatatendeka kisha haya. 20  Kuhusu siri takatifu ya zile nyota saba (7) zenye uliona katika mukono wangu wa kuume, na kuhusu vile vinara saba vya taa vya zahabu: Zile nyota saba zinamaanisha wale malaika wa yale makutaniko saba, na vile vinara saba vya taa vinamaanisha yale makutaniko saba.+

Maelezo ya Chini

Ao “Kufungua; Kuondoa kifuniko.”
Ao “eko.”
Ao “herufi A na Z.” Alfa ni herufi ya kwanza na Omega ni herufi ya mwisho katika alfabeti ya Kigiriki.
Ao “eko.”
Ao “uso wake ulikuwa.”
Ao “Hadesi,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.