Ufunuo kwa Yohana 21:1-27

  • Mbingu mupya na dunia mupya (1-8)

    • Kifo hakitakuwa tena (4)

    • Vitu vyote vinafanywa kuwa vipya (5)

  • Yerusalemu mupya linafunuliwa (9-27)

21  Na nikaona mbingu mupya na dunia mupya;+ kwa maana mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza vilikuwa vimepita,+ na bahari+ haiko tena.  Nikaona pia ule muji mutakatifu, Yerusalemu Mupya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu+ na umetayarishwa kama bibi-arusi mwenye alipambwa kwa ajili ya bwana yake.+  Halafu nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha ufalme ikisema: “Angalia! Hema ya Mungu iko pamoja na wanadamu, na atakaa pamoja nao, na watakuwa watu wake. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.+  Na atapanguza kila chozi katika macho yao,+ na kifo hakitakuwa tena,+ wala maombolezo wala kilio wala maumivu havitakuwa tena.+ Mambo ya zamani yamepita kabisa.”  Na Ule mwenye kukaa kwenye kiti cha ufalme+ akasema: “Angalia! Ninafanya vitu vyote kuwa vipya.”+ Tena anasema: “Andika, kwa maana maneno haya ni ya uaminifu* na ya kweli.”  Na akaniambia: “Yamefanyika! Mimi ndiye Alfa na Omega,* mwanzo na mwisho.+ Kila mutu mwenye kuwa na kiu nitamupatia maji bure* kutoka kwenye chemchemi ya maji* ya uzima.+  Kila mutu mwenye anashinda atariti vitu hivi, na nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwana wangu.  Lakini wale wenye woga na wale wenye hawana imani+ na wale wenye kuchukiza katika uchafu wao na wauaji+ na waasherati*+ na wale wenye wanazoea kupashana habari na pepo wachafu na waabudu-sanamu na waongo wote,+ fungu lao litakuwa ndani ya lile ziwa lenye linawaka moto na kiberiti.+ Hili linamaanisha kifo cha pili.”+  Mumoja wa wale malaika saba (7) wenye walikuwa na mabakuli saba yenye yalikuwa yanajaa mapigo saba ya mwisho,+ akakuja na kuniambia: “Kuja, na nitakuonyesha bibi-arusi, bibi ya Mwana-Kondoo.”+ 10  Basi akanichukua katika nguvu za roho na kunipeleka kwenye mulima mukubwa na murefu sana, na akanionyesha ule muji mutakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu+ 11  na ukiwa na utukufu wa Mungu.+ Mwangaza wake ulikuwa kama jiwe lenye samani zaidi, kama jiwe la yaspi lenye kungaa kwa uangavu kama fuwele.+ 12  Ulikuwa na ukuta mukubwa na murefu sana na ulikuwa na milango mikubwa kumi na mbili (12), na malaika kumi na mbili kwenye milango hiyo mikubwa, na kwenye milango hiyo mikubwa kulikuwa kumeandikwa majina ya makabila kumi na mbili ya wana wa Israeli. 13  Upande wa mashariki kulikuwa milango mikubwa tatu (3), upande wa kaskazini milango mikubwa tatu, upande wa kusini milango mikubwa tatu, na upande wa mangaribi milango mikubwa tatu.+ 14  Ukuta wa ule muji ulikuwa pia na majiwe ya musingi kumi na mbili (12), na juu ya majiwe hayo kulikuwa majina kumi na mbili ya mitume kumi na mbili+ wa Mwana-Kondoo. 15  Sasa ule mwenye alikuwa anasema na mimi alikuwa ameshika utete wa zahabu kuwa kipimo ili apime ule muji na milango yake mikubwa na ukuta wake.+ 16  Na ule muji uko na pande ine zenye kuwa sawasawa,* na urefu wake ni mukubwa kama upana wake. Na akapima ule muji kwa ule utete, stadia elfu kumi na mbili (12000);* urefu wake na upana wake na urefu wake kuenda juu ni sawa. 17  Pia, akapima ukuta wake, mikono mia moja makumi ine na ine (144),* kulingana na kipimo cha mwanadamu, na wakati uleule kipimo cha malaika. 18  Basi ule ukuta ulitengenezwa kwa yaspi,+ na muji ulikuwa zahabu safi kama kioo safi. 19  Misingi ya ukuta wa muji ilikuwa imepambwa kwa kila namna ya jiwe lenye samani: musingi wa kwanza ulikuwa yaspi, wa pili yakuti, wa tatu (3) kalkedoni, wa ine (4) zumaridi, 20  wa tano (5) sardoniksi, wa sita (6) sardio, wa saba (7) krisolito, wa ­munane (8) ­beroli, wa kenda (9) topazi, wa kumi (10) krisopraso, wa kumi na moja (11) hayasinti, wa kumi na mbili (12) ametisto. 21  Pia, ile milango mikubwa kumi na mbili (12) ilikuwa lulu kumi na mbili; kila mulango mukubwa ulitengenezwa kwa lulu moja. Na barabara kubwa ya muji ilikuwa zahabu safi, kama kioo chenye kuonyesha upande mwingine. 22  Sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Yehova* Mungu Mweza-Yote+ ndiye hekalu lake, na pia Mwana-Kondoo. 23  Na ule muji hauna lazima ya jua wala mwezi ili kuuangazia, kwa maana utukufu wa Mungu uliuangazia,+ na taa yake ilikuwa ule Mwana-Kondoo.+ 24  Na mataifa yatatembea kupitia mwangaza wake,+ na wafalme wa dunia wataleta utukufu wao ndani yake. 25  Milango yake mikubwa haitafungwa muchana hata kidogo, kwa maana usiku hautakuwa kule.+ 26  Na wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake.+ 27  Lakini kitu chochote kichafu na mutu yeyote mwenye anafanya mambo yenye kuchukiza na ya udanganyifu hataingia ndani yake hata kidogo;+ wenye wataingia ni wale tu wenye waliandikwa katika kile kitabu cha kukunjwa cha uzima cha Mwana-Kondoo.+

Maelezo ya Chini

Ao “yenye kutegemeka.”
Ao “herufi A na Z.” Alfa ni herufi ya kwanza na Omega ni herufi ya mwisho katika alfabeti ya Kigiriki.
Ao “bila kulipa.”
Ao “bubujiko la maji.”
Angalia Maana ya Maneno, “Uasherati.”
Ao “muraba, carré.”
Karibu kilometre 2220 (maili 1379). Stadiamu moja ilikuwa sawa na metre 185 (futi 606.95). Angalia Nyongeza B14.
Karibu metre 64 (futi 210). Angalia Nyongeza B14.