Barua ya Yuda 1:1-25

  • Salamu (1, 2)

  • Walimu wa uongo watahukumiwa hakika (3-16)

    • Mikaeli anabishana na Ibilisi (9)

    • Unabii wa Enoko (14, 15)

  • Mubakie katika upendo wa Mungu (17-23)

  • Kumupatia Mungu utukufu (24, 25)

 Yuda, mutumwa wa Yesu Kristo, lakini ndugu ya Yakobo,+ kwa wale wenye waliitwa+ na kupendwa na Mungu Baba na kulindwa kwa ajili ya Yesu Kristo:+  Muongezewe rehema, amani, na upendo.  Wapendwa, hata kama nilitaka sana kuwaandikia ninyi juu ya wokovu wenye sisi wote tuko nao,+ niliona ni lazima niwaandikie ili kuwatia moyo mupiganie kabisa imani+ yenye watakatifu walipewa mara moja kwa wakati wote.  Sababu yangu ya kuwaandikia ni kwamba watu fulani wameingia kwa siri kati yenu; Maandiko yalisema tangu zamani kama wanastahili hukumu hii; watu hao hawamuogope Mungu, wanatumia fazili zenye hazistahiliwe za Mungu wetu kama kisingizio cha kuwa na mwenendo mupotovu wa bila haya,*+ na wanakana ule mumoja tu mwenye sisi ni mali yake na pia ni Bwana wetu, Yesu Kristo.+  Hata kama munajua muzuri mambo yote haya, ninataka kuwakumbusha kwamba, ijapokuwa Yehova* aliokoa watu kutoka inchi ya Misri,+ kisha aliharibu wale wenye walikosa imani.+  Na malaika wenye hawakulinda mahali pao pa kwanza lakini waliacha makao yao yenye kuwafaa,+ amewaweka katika vifungo vya milele ndani ya giza nzito kwa ajili ya hukumu ya ile siku kubwa.+  Kwa njia ileile, watu wa Sodoma na Gomora na miji yenye iliwazunguka walifanya uasherati* wa kupita kipimo na walifuatilia tamaa za mwili+ zenye hazikukuwa za asili; wamewekwa mbele yetu kuwa mufano wa kuonya kwa sababu walihukumiwa azabu ya milele kwa moto.+  Hata hivyo, watu hawa wanajiingiza sana katika mambo ya ndoto, wanachafua mwili, wanazarau mamlaka, na kusema mubaya juu ya watukufu.+  Lakini wakati Mikaeli,+ ule malaika mukubwa+ alishindana na Ibilisi na kubishana naye juu ya mwili wa Musa,+ hakupima hata kidogo kumuhukumu kwa matukano,+ lakini alimuambia: “Yehova* akukemee.”+ 10  Lakini watu hawa wanasema mubaya juu ya mambo yote yenye hawaelewe kabisa.+ Na katika mambo yote yenye wanaelewa kabisa kiasili kama vile wanyama wenye hawana akili,+ wanaendelea kujipotosha. 11  Ole wao! Kwa sababu wamefuata njia ya Kaini,+ wamejiingiza katika mwendo wenye kosa wa Balaamu+ ili kupata zawabu, na wameangamia katika maneno ya uasi+ ya Kora.+ 12  Watu hao ni miamba yenye kufichwa chini ya maji kwenye karamu zenu za kuonyesha upendo+ wakati wanakula pamoja na ninyi; wachungaji wenye wanajikulisha wao wenyewe bila kuogopa;+ mawingu yenye hayana maji na yenye kupelekwa na upepo huku na huku;+ miti yenye haina matunda katika sehemu ya mwisho-mwisho ya kipindi cha mvua ya kwanza, yenye imekufa mara mbili* na kungolewa; 13  mawimbi yenye kuchafuka ya bahari yenye kutoa pofu ya matendo yao ya haya;+ wao ni nyota zenye hazifuate njia, zenye zimewekewa milele giza la mweusi zaidi.+ 14  Ndiyo, Enoko,+ wa saba (7) kutoka kwa Adamu, alitabiri pia juu yao wakati alisema: “Angalia! Yehova* alikuja pamoja na makumi ya maelfu ya watakatifu wake+ 15  ili kuleta hukumu juu ya watu wote,+ na kuhakikishia watu wote wenye hawamuogope Mungu kwamba wanastahili azabu kwa sababu ya matendo yao yote ya kukosa kumuogopa Mungu yenye walitenda bila kumuogopa Mungu, na kwa sababu ya mambo yote ya kuchukiza yenye watenda-zambi wenye hawamuogope Mungu walisema juu yake.”+ 16  Watu hawa ni wenye kunungunika,+ wenye kulalamika juu ya fungu lao katika maisha, wenye kufuata tamaa zao,+ na vinywa vyao vinasema maneno makubwa ya kujivuna, na wakati huohuo wanawasifu-sifu wengine* kwa ajili ya faida yao wenyewe.+ 17  Lakini ninyi, wapendwa, mukumbuke maneno yenye yalisemwa* zamani na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, 18  namna walikuwa wanawaambia: “Wakati wa mwisho kutakuwa wazihaki, wenye watafuata tamaa zao kwa ajili ya mambo ya kukosa kumuogopa Mungu.”+ 19  Hao ndio wenye kuleta migawanyiko,+ watu wenye kutenda kama wanyama,* wenye hawana hali ya muzuri ya kiroho.* 20  Lakini ninyi, wapendwa, mujijenge ninyi wenyewe juu ya imani yenu takatifu zaidi, na musali mukiwa na roho takatifu,+ 21  ili mubakie katika upendo wa Mungu,+ wakati munangojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo yenye inaongoza kwenye uzima wa milele.+ 22  Pia, muendelee kuonyesha rehema+ watu fulani wenye kuwa na mashaka;+ 23  muwaokoe+ kwa kuwatosha katika moto. Lakini muendelee kuonyesha wengine rehema, mufanye vile kwa woga, mukichukia hata nguo yenye mwili umetia doa.+ 24  Sasa ule mwenye anaweza kuwalinda ili musijikwae na kuwasaidia mukuwe bila kasoro+ mbele ya utukufu wake* mukiwa na furaha kubwa, 25  kwa Mungu pekee Mwokozi wetu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, kukuwe utukufu, ukubwa, nguvu, na mamlaka kwa umilele wote wenye ulipita na sasa na kwa umilele wote. Amina.

Maelezo ya Chini

Ao “mwenendo wa bila haya.” Kigiriki a·selʹgei·a. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “imekufa kabisa.”
Ao “watu wenye kujulikana sana.”
Ao “yenye yalitabiriwa.”
Ao “watu wa kimwili.”
Tnn., “roho.”
Ao “mbele ya kuwapo kwake kwenye utukufu.”