Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 15

Jak znaleźć szczęście?

„Lepsza jest potrawa z warzyw jedzona tam, gdzie panuje miłość, niż utuczony byk jedzony tam, gdzie panuje nienawiść”

Przysłów 15:17

„Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem. Uczę cię tego, co jest dla ciebie najlepsze. Prowadzę cię drogą, którą powinieneś iść”

Izajasza 48:17

„Szczęśliwi ci, którzy są świadomi swoich potrzeb duchowych, bo do nich należy Królestwo Niebios”

Mateusza 5:3

„Masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie”

Mateusza 22:39

„Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być przez nich traktowani”

Łukasza 6:31

„Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i się go trzymają!”

Łukasza 11:28

„Życie nie zależy od tego, co człowiek posiada, choćby nawet opływał w dostatki”

Łukasza 12:15

„Mając więc jedzenie i ubranie, będziemy z tego zadowoleni”

1 Tymoteusza 6:8

„Więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania”

Dzieje 20:35