Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Słowa Bożego

JAK ODSZUKIWAĆ WERSETY BIBLIJNE?

Biblia to zbiór 66 mniejszych ksiąg. Dzieli się na dwie części: Pisma Hebrajsko-Aramejskie („Stary Testament”) i Chrześcijańskie Pisma Greckie („Nowy Testament”). Jej księgi są podzielone na rozdziały i wersety. W odsyłaczach do fragmentów Biblii pierwsza liczba po nazwie księgi to numer rozdziału, a następna liczba/​liczby to werset/​wersety. Na przykład „Rodzaju 1:1” oznacza Księgę Rodzaju, rozdział 1, werset 1.