Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 5

Jakie orędzie zawiera Biblia?

„Wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a kobietę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz je w piętę”

Rodzaju 3:15

„Dzięki twojemu potomstwu wszystkie narody ziemi otrzymają błogosławieństwo — dlatego że posłuchałeś mojego głosu”

Rodzaju 22:18

„Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi”

Mateusza 6:10

„Bóg, który daje pokój, wkrótce rzuci Szatana pod wasze stopy i go zmiażdży”

Rzymian 16:20

„Kiedy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy też sam Syn podporządkuje się Temu, który mu wszystko podporządkował, tak żeby Bóg był wszystkim dla każdego”

1 Koryntian 15:28

„Obietnice złożono Abrahamowi i jego potomstwu (...), którym jest Chrystus. Co więcej, jeśli należycie do Chrystusa, to naprawdę jesteście potomstwem Abrahama”

Galatów 3:16, 29

„Królestwo świata stało się Królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie On królował po wieczne czasy, już na zawsze”

Objawienie 11:15

„Dlatego wielki smok, pradawny wąż, zwany Diabłem i Szatanem, który zwodzi cały świat, został zrzucony na ziemię razem ze swoimi aniołami”

Objawienie 12:9

„Anioł schwytał smoka, pradawnego węża, którym jest Diabeł i Szatan, i związał go na 1000 lat”

Objawienie 20:2