Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

A7-F

Najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa: Późniejsza służba Jezusa na wschód od Jordanu

CZAS

MIEJSCE

WYDARZENIE

MATEUSZA

MARKA

ŁUKASZA

JANA

32 n.e., po Święcie Poświęcenia

Betania za Jordanem

Jezus udaje się tam, gdzie chrzcił Jan; wielu zaczyna wierzyć w Jezusa

     

10:40-42

Perea

W drodze do Jerozolimy naucza w miastach i wsiach

   

13:22

 

Nawołuje do wejścia przez wąskie drzwi; ubolewa nad Jerozolimą

   

13:23-35

 

Perea (?)

Naucza o pokorze; przypowieści o najzaszczytniejszym miejscu i o wymawiających się gościach

   

14:1-24

 

Czego wymaga bycie uczniem

   

14:25-35

 

Przypowieści o zagubionej owcy, o zgubionej monecie i o zagubionym synu

   

15:1-32

 

Przypowieści o nieprawym zarządcy oraz o bogaczu i Łazarzu

   

16:1-31

 

Naucza o powodach do upadku, przebaczaniu i wierze

   

17:1-10

 

Betania

Łazarz umiera i zostaje wskrzeszony

     

11:1-46

Jerozolima; Efraim

Spisek w celu zabicia Jezusa; Jezus udaje się gdzie indziej

     

11:47-54

Samaria; Galilea

Uzdrawia 10 trędowatych; mówi, jak przyjdzie Królestwo Boże

   

17:11-37

 

Samaria albo Galilea

Przypowieści o wytrwałej wdowie oraz o faryzeuszu i poborcy podatkowym

   

18:1-14

 

Perea

Naucza o małżeństwie i rozwodzie

19:1-12

10:1-12

   

Błogosławi dzieci

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Pytanie bogatego człowieka; przypowieść o pracownikach w winnicy i jednakowym wynagrodzeniu

19:16 do 20:16

10:17-31

18:18-30

 

Perea (?)

Po raz trzeci zapowiada swoją śmierć

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Prośba o zaszczytne miejsca w Królestwie dla Jakuba i Jana

20:20-28

10:35-45

   

Jerycho

Jezus uzdrawia dwóch niewidomych; w gościnie u Zacheusza; przypowieść o 10 minach

20:29-34

10:46-52

18:35 do 19:28