Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 10

Jaką przyszłość obiecuje Biblia?

„Prawi posiądą ziemię i będą na niej żyć na zawsze”

Psalm 37:29

„Ziemia pozostanie na zawsze”

Kaznodziei 1:4

„Wszechwładny Pan, Jehowa, usunie śmierć na zawsze i otrze łzy z każdej twarzy”

Izajasza 25:8

„W tym czasie otworzą się oczy niewidomych, a uszy niesłyszących zaczną słyszeć. Wtedy kulawy będzie skakał jak jeleń, a język niemego będzie krzyczał z radości. Wody wytrysną na pustkowiu i potoki popłyną na pustynnej równinie”

Izajasza 35:5, 6

„Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło”

Objawienie 21:4

„Pobudują domy i będą w nich mieszkać, zasadzą winnice i będą jeść ich owoce. Nie będą budować po to, żeby ktoś inny tam zamieszkał, ani sadzić po to, żeby ktoś inny jadł. Dni mojego ludu będą jak dni drzewa i moi wybrani będą w pełni korzystać z tego, co zrobią swoimi rękami”

Izajasza 65:21, 22