Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

A7-A

Najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa: Wydarzenia poprzedzające służbę Jezusa

Cztery Ewangelie w porządku chronologicznym

Zamieszczonym tabelom towarzyszą mapy pokazujące, gdzie Jezus wędrował oraz głosił. Strzałki na mapach nie odzwierciedlają dokładnie przebytej drogi, ale wskazują ogólne kierunki podróży.

Wydarzenia poprzedzające służbę Jezusa

CZAS

MIEJSCE

WYDARZENIE

MATEUSZA

MARKA

ŁUKASZA

JANA

3 p.n.e.

Jerozolima, świątynia

Anioł Gabriel zapowiada Zachariaszowi narodziny Jana Chrzciciela

   

1:5-25

 

ok. 2 p.n.e.

Nazaret; Judea

Anioł Gabriel zapowiada Marii narodziny Jezusa; Maria odwiedza swoją krewną Elżbietę

   

1:26-56

 

2 p.n.e.

Wyżyna Judejska

Narodziny Jana Chrzciciela i nadanie mu imienia; Zachariasz prorokuje; Jan ma żyć na pustyni

   

1:57-80

 

2 p.n.e., ok. 1 października

Betlejem

Narodziny Jezusa; „Słowo stał się ciałem”

1:1-25

 

2:1-7

1:14

Okolice Betlejem; Betlejem

Anioł ogłasza pasterzom dobrą nowinę; aniołowie wysławiają Boga; pasterze idą zobaczyć niemowlę

   

2:8-20

 

Betlejem; Jerozolima

Obrzezanie Jezusa (w ósmym dniu); rodzice stawiają się z nim w świątyni (po 40 dniach)

   

2:21-38

 

1 p.n.e. albo 1 n.e.

Jerozolima; Betlejem; Egipt; Nazaret

Przybywają astrolodzy; ucieczka do Egiptu; Herod zabija małych chłopców; powrót z Egiptu i osiedlenie się w Nazarecie

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 n.e., Pascha

Jerozolima

12-letni Jezus zadaje pytania nauczycielom w świątyni

   

2:41-50

 
 

Nazaret

Powrót do Nazaretu; Jezus dalej jest posłuszny rodzicom; uczy się ciesielstwa; Maria wychowuje jeszcze czterech synów, a także córki (Mt 13:55, 56; Mk 6:3)

   

2:51, 52

 

29 n.e., wiosna

Pustkowie, Jordan

Jan Chrzciciel rozpoczyna służbę

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8