Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 6

Co Biblia przepowiedziała na temat Mesjasza?

PROROCTWO

„Betlejem Efrata, (...) z ciebie wyjdzie władca, który w moim imieniu będzie panował w Izraelu”

Micheasza 5:2

SPEŁNIENIE

„Jezus urodził się w Betlejem Judejskim za dni króla Heroda. Po jego narodzinach do Jerozolimy przybyli astrolodzy ze Wschodu”

Mateusza 2:1

PROROCTWO

„Dzielą między siebie moje szaty, o moje ubranie rzucają losy”

Psalm 22:18

SPEŁNIENIE

„Kiedy żołnierze przybili Jezusa do pala, zabrali jego wierzchnie szaty i podzielili je na cztery części (...). Wzięli też jego szatę spodnią. A była ona bez szwów, utkana w całości od góry do dołu. Powiedzieli więc jeden do drugiego: ‚Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy i w ten sposób ustalmy, komu przypadnie’”

Jana 19:23, 24

PROROCTWO

„Bóg strzeże wszystkich jego kości, żadna z nich nie została złamana”

Psalm 34:20

SPEŁNIENIE

„Gdy jednak podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już nie żyje, nie połamali mu nóg”

Jana 19:33

PROROCTWO

„Został przebity za nasze przewinienia”

Izajasza 53:5

SPEŁNIENIE

„Jeden z żołnierzy dźgnął go włócznią w bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”

Jana 19:34

PROROCTWO

„Dali mi zapłatę: 30 srebrników”

Zachariasza 11:12, 13

SPEŁNIENIE

„Wtedy jeden z Dwunastu, zwany Judaszem Iskariotem, poszedł do naczelnych kapłanów i zapytał: ‚Co mi dacie, żebym go wam wydał?’. Obiecali mu 30 srebrników”

Mateusza 26:14, 15; 27:5