Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 13

Co Biblia mówi o pracy?

„Widziałeś człowieka biegłego w swojej pracy? Stanie on przed królami, nie stanie przed zwykłymi ludźmi”

Przysłów 22:29

„Kto kradł, niech już nie kradnie, ale niech raczej ciężko pracuje, niech wykonuje uczciwą pracę, żeby mieć czym wspierać będących w potrzebie”

Efezjan 4:28

„Dla ludzi nie ma nic lepszego, niż cieszyć się i dobrze postępować w życiu, a także jeść i pić, i czerpać zadowolenie z całej swojej ciężkiej pracy. Jest to dar Boży”

Kaznodziei 3:12, 13