Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

B12-A

Ostatni tydzień ziemskiego życia Jezusa (część 1)

Jerozolima i okolice

 1. świątynia

 2. ogród Getsemani (?)

 3. rezydencja namiestnika

 4. dom Kajfasza (?)

 5. pałac, w którym przebywał Herod Antypas (?)

 6. sadzawka Betzata

 7. sadzawka Siloam

 8. sala Sanhedrynu (?)

 9. Golgota (?)

 10. Akeldama (?)

    Zobacz:  8 nisan |  9 nisan |  10 nisan |  11 nisan

 8 nisan (szabat)

ZACHÓD SŁOŃCA (W żydowskiej rachubie czasu dzień zaczyna się i kończy o zachodzie słońca)

 • Jezus przybywa do Betanii sześć dni przed Paschą

WSCHÓD SŁOŃCA

ZACHÓD SŁOŃCA

 9 nisan

ZACHÓD SŁOŃCA

 • Posiłek w domu Szymona Trędowatego

 • Maria namaszcza Jezusa nardem

 • Żydzi przychodzą zobaczyć Jezusa i Łazarza

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Tryumfalny wjazd do Jerozolimy

 • Jezus naucza w świątyni

ZACHÓD SŁOŃCA

 10 nisan

ZACHÓD SŁOŃCA

 • Jezus spędza noc w Betanii

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Rano idzie do Jerozolimy

 • Oczyszcza świątynię

 • Jehowa przemawia z nieba

ZACHÓD SŁOŃCA

 11 nisan

ZACHÓD SŁOŃCA

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Jezus naucza w świątyni za pomocą przykładów

 • Potępia faryzeuszy

 • Zwraca uwagę na datek wdowy

 • Na Górze Oliwnej zapowiada upadek Jerozolimy i podaje znak swojej przyszłej obecności

ZACHÓD SŁOŃCA