Przejdź do zawartości

Biblia w internecie

Czytaj Biblię i słuchaj jej w internecie albo pobierz darmowe nagrania audio oraz nagrania wideo w języku migowym. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata to dokładne, przystępne tłumaczenie Biblii. Zostało opublikowane — w całości lub części — w przeszło 210 językach w nakładzie ponad 240 milionów egzemplarzy.

WIDOK

PISMO ŚWIĘTE W PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA