Przejdź do zawartości

Pamiątka śmierci Jezusa

Wtorek 4 kwietnia 2023 roku

Świadkowie Jehowy co roku upamiętniają śmierć Jezusa Chrystusa. W ten sposób stosujemy się do jego nakazu: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łukasza 22:19).

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa Pamiątka?

Uroczystość trwa około godziny.

Co się dzieje w trakcie Pamiątki?

Uroczystość zaczyna się i kończy zaśpiewaniem pieśni oraz modlitwą, w której obecnych reprezentuje jeden z kaznodziejów Świadków Jehowy. Główną częścią Pamiątki jest przemówienie, które wyjaśnia, jakie znaczenie ma śmierć Jezusa i jaką korzyść możemy odnieść z tego, co zrobili dla nas Bóg i Chrystus.