Przejdź do zawartości

Informacje dla urzędników

Ta sekcja zawiera oficjalne informacje o Świadkach Jehowy przeznaczone dla urzędników.

Działy Prawne

Dane kontaktowe naszych Działów Prawnych.

Broszury informacyjne

Dokumenty przygotowane dla przedstawicieli władz, organizacji broniących praw człowieka i środowisk prawniczych z kluczowymi informacjami dotyczącymi działalności religijnej Świadków Jehowy na całym świecie.

Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę — wykaz terytorialny

Kraje, w których Świadkowie Jehowy są więzieni — nieraz w bardzo trudnych warunkach — za praktykowanie swej religii i korzystanie z podstawowych praw człowieka.

Artykuły