Przejdź do zawartości

Dane liczbowe

  • 239 — liczba krajów, w których działają Świadkowie Jehowy

  • 8 816 562 — liczba Świadków Jehowy

  • 7 281 212 — liczba bezpłatnych domowych studiów biblijnych

  • 20 461 767 — liczba obecnych na Pamiątce śmierci Chrystusa

  • 118 177 — liczba zborów

 

Świadkowie Jehowy na całym świecie

Żyjemy na całym świecie i wywodzimy się z różnych kultur oraz grup etnicznych. Być może znasz nas z działalności kaznodziejskiej, ale niesiemy też ludziom pomoc na wiele innych sposobów.

Zobacz też

KSIĄŻKI I BROSZURY

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2023

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące działalności Świadków Jehowy na całym świecie od września 2022 do sierpnia 2023.

STRAŻNICA

Kim są Świadkowie Jehowy?

Czy twoje opinie pokrywają się z informacjami podanymi w tym artykule?