JW Language jest oficjalną aplikacją przygotowaną przez Świadków Jehowy. Pomaga osobom uczącym się języka w poszerzaniu słownictwa i ulepszaniu umiejętności komunikowania się w służbie kaznodziejskiej i na zebraniach zborowych.