• Freetown, Sierra Leone — proponowanie broszury Słuchaj Boga i żyj wiecznie w języku temne

  • Półwysep Freetown, Sierra Leone — zapraszanie mieszkańca na zebranie w miejscowej Sali Królestwa

  • Freetown, Sierra Leone — proponowanie broszury Słuchaj Boga i żyj wiecznie w języku temne

  • Półwysep Freetown, Sierra Leone — zapraszanie mieszkańca na zebranie w miejscowej Sali Królestwa

ROCZNIK ŚWIADKÓW JEHOWY — 2014

Sierra Leone i Gwinea

Sprawozdanie to zawiera opis niezachwianej wiary i oddania Świadków Jehowy jako głosicieli dobrej nowiny w tych dwóch afrykańskich krajach.