Przejdź do zawartości

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przyjmują transfuzji krwi?

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przyjmują transfuzji krwi?

Niektóre błędne poglądy

 Mit: Świadkowie Jehowy nie mają zaufania do opieki medycznej i nie korzystają z niej.

 Fakt: Zabiegamy o jak najlepszą opiekę medyczną dla siebie i swoich rodzin. W razie problemów ze zdrowiem szukamy pomocy u lekarzy, którzy potrafią leczyć i operować bez krwi. Cenimy osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Co więcej, bezkrwawe metody leczenia opracowane z myślą o pacjentach będących Świadkami są dziś stosowane u pozostałych chorych. W wielu krajach każdy pacjent może wybrać leczenie wolne od zagrożeń związanych z transfuzją, takich jak choroby przenoszone przez krew, reakcje immunologiczne oraz błędy ludzkie.

 Mit: Świadkowie Jehowy opowiadają się za uzdrawianiem wiarą.

 Fakt: Nie praktykujemy uzdrawiania wiarą.

 Mit: Leczenie bez krwi jest kosztowne.

 Fakt: Metody leczenia bez transfuzji są opłacalne a.

 Mit: Co roku wskutek odmowy transfuzji krwi umiera wielu Świadków, w tym także dzieci.

 Fakt: Taki pogląd jest kompletnie bezpodstawny. Chirurdzy często przeprowadzają bez użycia krwi skomplikowane zabiegi, takie jak operacje serca, operacje ortopedyczne czy transplantacje organów b. Pacjenci odmawiający krwi — w tym również dzieci — zazwyczaj zdrowieją równie szybko, a nawet szybciej niż osoby po transfuzji c. Tak czy inaczej, nikt nie może powiedzieć z całą pewnością, że pacjent umrze z powodu odmowy transfuzji lub będzie żył dzięki temu, że ją przyjmie.

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie zgadzają się na transfuzję krwi?

 Robią to z przyczyn nie tyle medycznych, ile religijnych. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie można znaleźć wyraźne nakazy, by powstrzymywać się od krwi (Rodzaju 9:4; Kapłańska 17:10; Powtórzonego Prawa 12:23; Dzieje 15:28, 29). Ponadto według Boga krew wyobraża życie (Kapłańska 17:14). Tak więc wystrzegamy się przyjmowania krwi nie tylko dlatego, że chcemy być posłuszni Bogu, ale także dlatego, że respektujemy Go jako Dawcę życia.

Zmieniające się poglądy

Skomplikowane operacje można z powodzeniem przeprowadzać bez transfuzji krwi

 Kiedyś środowisko medyczne zazwyczaj uważało bezkrwawe metody leczenia za skrajnie niebezpieczne, a nawet zagrażające życiu. Jednak w ostatnich latach ten pogląd się zmienił. Na przykład w 2004 roku w pewnym czasopiśmie medycznym wyrażono opinię, że „wiele metod opracowanych w celu leczenia pacjentów będących Świadkami Jehowy w najbliższych latach stanie się standardową praktyką” d. A w roku 2010 w czasopiśmie Heart, Lung and Circulation powiedziano, że „bezkrwawa chirurgia nie powinna być zawężana jedynie do Ś[wiadków] J[ehowy]; powinna raczej stać się rutynowym postępowaniem w praktyce chirurgicznej”.

 Obecnie na całym świecie tysiące lekarzy przeprowadza bez transfuzji skomplikowane operacje, wykorzystując techniki oszczędzania krwi. Takie alternatywne metody są stosowane nawet w krajach rozwijających się i życzy ich sobie wielu pacjentów niebędących Świadkami Jehowy.

a Zobacz Transfusion and Apheresis Science, t. 33, nr 3, s. 349.

b Zobacz Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 2007, t. 4, nr 3, s. 262; The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, t. 134, nr 2, ss. 287, 288; Texas Heart Institute Journal, t. 38, nr 5, s. 563; Basics of Blood Management, s. 2; Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, t. 4, nr 2, s. 39.

c Zobacz Przegląd lekarski, 2004/61/3, ss. 146, 150; The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, t. 89, nr 6, s. 918; Heart, Lung and Circulation, t. 19, s. 658.

d Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, t. 4, nr 2, s. 39.