Przejdź do zawartości

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie idą na wojnę?

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie idą na wojnę?

 Świadkowie Jehowy nie idą na wojnę z następujących powodów:

  1.   Jesteśmy posłuszni Bogu. Biblia zapowiadała, że słudzy Boży „przekują swe miecze na lemiesze” oraz że ʽnie będą się uczyć wojowania’ (Izajasza 2:4).

  2.   Jesteśmy posłuszni Jezusowi. Jezus powiedział do apostoła Piotra: „Włóż swój miecz z powrotem na jego miejsce, bo wszyscy, którzy chwytają za miecz, od miecza zginą” (Mateusza 26:52). Tymi słowami Jezus wskazał, że jego naśladowcy nie będą posługiwać się orężem wojennym.

     Uczniowie Jezusa stosują się do jego polecenia, by ʽnie być częścią świata’, i pozostają całkowicie neutralni w sprawach politycznych (Jana 17:16). Nie protestują przeciwko działaniom wojennym, nie narzucają też swojego stanowiska tym, którzy postanawiają służyć w siłach zbrojnych.

  3.   Kochamy bliźnich. Jezus polecił swym uczniom, by wzajemnie się miłowali (Jana 13:34, 35). Mieli więc tworzyć międzynarodową społeczność braterską, w której nikt nie walczyłby przeciw swoim braciom (1 Jana 3:10-12).

  4.   Naśladujemy przykład pierwszych chrześcijan. W pewnej encyklopedii napisano: „Pierwsi naśladowcy Jezusa nie brali udziału w wojnach i nie pełnili służby wojskowej”, bo takie postępowanie „kłóciłoby się z głoszonymi przez Jezusa zasadami miłości oraz nakazem miłowania nieprzyjaciół” (Encyclopedia of Religion and War). A niemiecki teolog Peter Meinhold tak powiedział o pierwszych uczniach Jezusa: „Chrześcijanin nie mógł być żołnierzem”.

Pozytywny wpływ na społeczeństwo

 Świadkowie Jehowy są użytecznymi członkami społeczeństwa i nie stanowią zagrożenia dla krajów, w których żyją. Uznajemy władze państwowe, zgodnie z poniższymi nakazami biblijnymi:

  •   ‛Bądźcie podporządkowani władzom zwierzchnim’ (Rzymian 13:1).

  •   „Spłacajcie więc to, co Cezara, Cezarowi, a co Boże, Bogu” (Mateusza 22:21).

 A zatem przestrzegamy prawa, płacimy podatki i współdziałamy z władzami na rzecz społeczeństwa.