Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 2

Jak można poznawać Boga?

„Niech ta księga Prawa zawsze będzie na twoich ustach i uważnie ją czytaj dniem i nocą, żeby ściśle trzymać się wszystkiego, co jest w niej napisane. Wtedy odniesiesz sukces i będziesz działać mądrze”

Jozuego 1:8

„Czytali na głos z tej księgi, z Prawa prawdziwego Boga. Objaśniali je i wykładali jego sens. Tak więc pomagali ludziom rozumieć to, co czytano”

Nehemiasza 8:8

„Szczęśliwy jest człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych (...), ale rozkoszuje się prawem Jehowy i uważnie je czyta dniem i nocą. (...) Powiedzie mu się we wszystkim, czego się podejmie”

Psalm 1:1-3

„Filip (...) usłyszał, jak Etiopczyk czyta na głos księgę proroka Izajasza. Zapytał: ‚Czy rozumiesz, co czytasz?’. On odpowiedział: ‚Jak mam rozumieć, skoro nikt mi tego nie wyjaśnił?’”

Dzieje 8:30, 31

„Choć jest niewidzialny, to Jego przymioty — Jego wieczna moc i boskość — są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata. Można je dostrzec dzięki temu, co zostało stworzone. Dlatego tacy ludzie są bez wymówki”

Rzymian 1:20

„Zastanawiaj się nad tymi rzeczami, bądź nimi pochłonięty, żeby wszyscy wyraźnie widzieli twój postęp”

1 Tymoteusza 4:15

„Troszczmy się o siebie nawzajem, żeby się zachęcać do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zebrań”

Hebrajczyków 10:24, 25

„Jeśli więc komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, a ją otrzyma, bo On daje wszystkim szczodrze i bez wypominania”

Jakuba 1:5