Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 12

Jaka jest nadzieja dla umarłych?

„Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi czas, gdy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos i wyjdą”

Jana 5:28, 29

„Nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych”

Dzieje 24:15

„Zobaczyłem też umarłych, wielkich i małych, którzy stali przed tronem, i otwarto zwoje. Otwarto też inny zwój — zwój życia. I na podstawie tego, co było napisane w zwojach, umarli byli sądzeni według swoich uczynków. Morze wydało swoich umarłych oraz śmierć i grób wydały swoich umarłych. I byli oni sądzeni — każdy według swoich uczynków”

Objawienie 20:12, 13