Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 16

Jak sobie radzić ze zmartwieniami?

„Zrzuć swoje troski na Jehowę, a On cię wesprze. Nigdy nie pozwoli, żeby prawy upadł”

Psalm 55:22

„Pilny człowiek planuje i z całą pewnością zmierza do sukcesu, ale wszyscy, którzy działają w pośpiechu, niewątpliwie zmierzają do nędzy”

Przysłów 21:5

„Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie martw się, bo jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, naprawdę ci pomogę. Naprawdę będę cię mocno trzymał swoją silną ręką, ręką, która niesie sprawiedliwość”

Izajasza 41:10

„Kto z was przez zamartwianie się może choćby o chwilę przedłużyć swoje życie?”

Mateusza 6:27

„Nigdy więc nie zamartwiajcie się o następny dzień, bo następny dzień będzie miał własne zmartwienia. Każdy dzień ma dosyć własnych problemów”

Mateusza 6:34

„Wciąż się modlę, (...) żebyście umieli ocenić, co naprawdę się liczy”

Filipian 1:9, 10

„O nic się nie zamartwiajcie, ale wszystkie swoje troski powierzajcie Bogu. Zwracajcie się do Niego z gorącymi prośbami, zanoście modlitwy i błagania wraz z podziękowaniami. A pokój Boży, którego ludzki umysł nie jest w stanie pojąć, będzie strzegł waszych serc i władz umysłowych przez Chrystusa Jezusa”

Filipian 4:6, 7