Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

A7-C

Najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa: Służba Jezusa na wielką skalę w Galilei (część 1)

CZAS

MIEJSCE

WYDARZENIE

MATEUSZA

MARKA

ŁUKASZA

JANA

30 n.e.

Galilea

Jezus zaczyna głosić, że „przybliżyło się Królestwo Niebios”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nazaret; Kafarnaum

Uzdrawia syna urzędnika; czyta ze zwoju Izajasza; idzie do Kafarnaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Jezioro Galilejskie, w pobliżu Kafarnaum

Powołuje czterech uczniów: Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kafarnaum

Uzdrawia teściową Szymona i innych

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

Pierwsza podróż po Galilei, z czterema uczniami

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Uzdrowienie trędowatego; za Jezusem idą tłumy

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kafarnaum

Uzdrowienie sparaliżowanego

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Powołanie Mateusza; posiłek z poborcami podatkowymi; pytanie o post

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

Jezus głosi w synagogach

   

4:44

 

31 n.e., Pascha

Jerozolima

Uzdrawia chorego przy sadzawce Betzata; Żydzi chcą zabić Jezusa

     

5:1-47

Droga powrotna z Jerozolimy (?)

Uczniowie zrywają kłosy w szabat; Jezus „Panem szabatu”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Jezioro Galilejskie

Uzdrawia w szabat rękę mężczyzny; za Jezusem idą tłumy; uzdrawia wielu

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Góra blisko Kafarnaum

Wybiera 12 apostołów

 

3:13-19

6:12-16

 

Okolice Kafarnaum

Wygłasza Kazanie na Górze

5:1 do 7:29

 

6:17-49

 

Kafarnaum

Uzdrawia sługę setnika

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Wskrzesza syna wdowy

   

7:11-17

 

Tyberiada; Galilea (Nain lub okolice)

Jan wysyła uczniów do Jezusa; prawda objawiona dzieciom; miłe jarzmo

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Nain lub okolice)

Grzesznica wylewa olejek na stopy Jezusa; przypowieść o dłużnikach

   

7:36-50

 

Galilea

Druga podróż ewangelizacyjna, razem z 12 apostołami

   

8:1-3

 

Wypędza demony; grzech niewybaczalny

12:22-37

3:19-30

   

Daje jedynie znak Jonasza

12:38-45

     

Przychodzą matka i bracia Jezusa; on mówi, że za krewnych uważa uczniów

12:46-50

3:31-35

8:19-21