Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 8

Czy Bóg ponosi winę za ludzkie cierpienia?

„Jest nie do pomyślenia, żeby prawdziwy Bóg postąpił niegodziwie, żeby Wszechmocny zrobił coś złego!”

Hioba 34:10

„Niech nikt w czasie prób nie mówi: ‚To Bóg zsyła na mnie próby’. Bo ani Bóg nie może być poddawany próbie przez coś złego, ani też sam nikogo w ten sposób nie poddaje próbie”

Jakuba 1:13

„Przerzućcie na Niego wszystkie swoje zmartwienia, bo On się o was troszczy”

1 Piotra 5:7

„Jehowa nie zwleka z realizacją swojej obietnicy, jak to niektórzy sądzą, lecz okazuje wam cierpliwość, bo nie chce, żeby ktokolwiek został zgładzony, ale żeby wszyscy zdobyli się na skruchę”

2 Piotra 3:9