Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 18

Jak przybliżać się do Boga?

„Ty wysłuchujesz modlitw, do Ciebie przyjdą najróżniejsi ludzie”

Psalm 65:2

„Zaufaj Jehowie całym sercem i nie polegaj na własnym zrozumieniu. Pamiętaj o Bogu na wszystkich drogach, a On wyprostuje twoje ścieżki”

Przysłów 3:5, 6

„Żeby mogli żyć wiecznie, muszą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”

Jana 17:3

„Właściwie nie jest On daleko od nikogo z nas”

Dzieje 17:27

„Wciąż się modlę, żeby wasza miłość coraz bardziej i bardziej wzrastała wraz z dokładną wiedzą i pełnym rozeznaniem”

Filipian 1:9

„Jeśli więc komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, a ją otrzyma, bo On daje wszystkim szczodrze i bez wypominania”

Jakuba 1:5

„Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, niezdecydowani”

Jakuba 4:8

„Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy Jego przykazań. A przecież Jego przykazania nie są uciążliwe”

1 Jana 5:3