Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Przedmowa

Biblia to spisane orędzie Boga skierowane do każdego z nas. Musimy studiować tę Księgę, by poznać jej Autora (Jana 17:3; 2 Tymoteusza 3:16). Na jej kartach Jehowa Bóg objawił swoje zamierzenie co do ludzkości i jej ziemskiego domu (Rodzaju 3:15; Objawienie 21:3, 4).

Żadna inna książka nie wywarła takiego wpływu na życie ludzi. Biblia skłania nas do rozmyślania o przymiotach Jehowy takich jak miłość, miłosierdzie i współczucie. Daje nadzieję, która pomaga przetrwać nawet największe cierpienia. Ukazuje też elementy tego świata, które są sprzeczne z doskonałą wolą Bożą (Psalm 119:105; Hebrajczyków 4:12; 1 Jana 2:15-17).

Biblia została spisana w językach hebrajskim, aramejskim i greckim. Później jej całość albo fragmenty przetłumaczono na ponad 3000 języków. Czyni to z niej zdecydowanie najczęściej tłumaczoną i najbardziej rozpowszechnioną książkę w historii. Jest to zgodne z proroctwem biblijnym, które zapowiadało: „Ta dobra nowina o Królestwie [główny temat Biblii] będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. A potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14).

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest orędzie zawarte w Biblii, dlatego naszym celem było przygotowanie przekładu, który będzie nie tylko wierny oryginałowi, ale także zrozumiały i łatwy w czytaniu. Zamieszczone w Dodatkach artykuły: „Zasady tłumaczenia Biblii”, „Czym się wyróżnia ten zrewidowany przekład” oraz „Jak otrzymaliśmy Biblię” omawiają niektóre wprowadzone w tym wydaniu ulepszenia językowe.

Osoby, które kochają Jehowę Boga i oddają Mu cześć, pragną korzystać z dokładnego i zrozumiałego tłumaczenia Słowa Bożego (1 Tymoteusza 2:4). Dlatego ten zrewidowany przekład został udostępniony w możliwie największej liczbie języków, również w języku polskim. Żywimy ogromną nadzieję, że i Ty, Drogi Czytelniku, odniesiesz wiele korzyści z tej edycji Pisma Świętego, starając się ‛poszukiwać Boga i Go znaleźć’ (Dzieje 17:27).

Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata

sierpień 2013

Przekład Nowego Świata w języku polskim wydano w roku 1997. Ta edycja została oparta na angielskim zrewidowanym wydaniu z roku 2013.