Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

A7-D

Najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa: Służba Jezusa na wielką skalę w Galilei (część 2)

CZAS

MIEJSCE

WYDARZENIE

MATEUSZA

MARKA

ŁUKASZA

JANA

31 albo 32 n.e.

Okolice Kafarnaum

Przykłady dotyczące Królestwa

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Jezioro Galilejskie

Jezus ucisza z łodzi burzę

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Okolice Gadary

Posyła demony w świnie

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Kafarnaum (?)

Uzdrawia kobietę zmagającą się z krwotokami; wskrzesza córkę Jaira

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Uzdrawia niewidomych i niemego

9:27-34

     

Nazaret

Znów odrzucony w rodzinnym mieście

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

Trzecia podróż po Galilei; rozesłanie apostołów — służba nabiera tempa

9:35 do 11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tyberiada

Herod ścina Jana Chrzciciela; jest w rozterce z powodu Jezusa

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32 n.e., tuż przed Paschą (Jn 6:4)

Kafarnaum (?); pn.-wsch. brzeg Jeziora Galilejskiego

Apostołowie wracają z podróży ewangelizacyjnej; Jezus karmi ponad 5000 ludzi

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Pn.-wsch. brzeg Jeziora Galilejskiego; Genezaret

Ludzie próbują obwołać Jezusa królem; Jezus chodzi po morzu; uzdrawia wielu

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kafarnaum

Mówi, że jest „chlebem życia”; wielu się gorszy i odchodzi

     

6:22-71

32 n.e., po Passze

Kafarnaum (?)

Gani ludzkie tradycje

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenicja; Dekapol

Uzdrawia córkę Syrofenicjanki; karmi ponad 4000 ludzi

15:21-38

7:24 do 8:9

   

Magadan

Daje jedynie znak Jonasza

15:39 do 16:4

8:10-12