Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Używane skróty

aram.

aramejski

cm

centymetr

dosł.

dosłownie

g

gram

gr.

grecki

hebr.

hebrajski

kg

kilogram

km

kilometr

l

litr

m

metr

m.in.

między innymi

nagł.

nagłówek

n.e.

naszej ery

np.

na przykład

n.p.m.

nad poziomem morza

ok.

około

pd.

południe, południowy

pn.

północ, północny

p.n.e.

przed naszą erą

pol.

polski

por.

porównaj

przyp.

przypis

r.

rok

tzn.

to znaczy

w.

wiek

wsch.

wschód, wschodni

zach.

zachód, zachodni

zob.

zobacz