Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 11

Co się dzieje, gdy ktoś umiera?

„Wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i do prochu wrócisz”

Rodzaju 3:19

„Żyjący wiedzą, że umrą, ale umarli nic nie wiedzą (...). Cokolwiek możesz zrobić, rób to z całą mocą, bo w grobie — w miejscu, do którego idziesz — nie wykonuje się pracy ani nie układa się planów, nie ma tam wiedzy ani mądrości”

Kaznodziei 9:5, 10

„Jezus dodał: ‚Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, ale ja idę go obudzić’. Jezus jednak mówił o śmierci Łazarza, podczas gdy oni myśleli, że mówi o zwyczajnym śnie. Powiedział im więc otwarcie: ‚Łazarz umarł’”

Jana 11:11, 13, 14