Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 4

Czy Biblia jest dokładna pod względem naukowym?

„Bóg rozciąga północne niebo nad pustą przestrzenią, a ziemię zawiesza na niczym”

Hioba 26:7

„Wszystkie strumienie wpływają do morza, a jednak morze się nie przepełnia. Skąd wypływają, tam powracają, żeby znowu wypłynąć”

Kaznodziei 1:7

„Jest Ktoś, kto mieszka nad okręgiem ziemi”

Izajasza 40:22