Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 17

Jak Biblia może pomóc twojej rodzinie?

MĘŻOWIE/​OJCOWIE

„Właśnie tak mężowie powinni kochać swoje żony jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, ten kocha samego siebie. Bo nikt nigdy nie miał własnego ciała w nienawiści, lecz każdy je żywi i pielęgnuje (...) Każdy z was ma kochać swoją żonę jak samego siebie. Z kolei żona powinna mieć głęboki respekt dla swojego męża”

Efezjan 5:28, 29, 33

„Ojcowie, nie rozdrażniajcie swoich dzieci, ale wychowujcie je w karności i pouczajcie zgodnie z zasadami Jehowy”

Efezjan 6:4

ŻONY

„Żona powinna mieć głęboki respekt dla swojego męża”

Efezjan 5:33

„Żony, bądźcie podporządkowane swoim mężom, jak przystało na osoby będące uczniami Pana”

Kolosan 3:18

DZIECI

„Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom zgodnie z wolą Pana, bo to jest prawe. ‚Szanuj ojca i matkę’ to pierwszy nakaz z obietnicą: ‚Żeby ci się dobrze wiodło i żeby móc długo żyć na ziemi’”

Efezjan 6:1-3

„Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom we wszystkim, bo to się podoba Panu”

Kolosan 3:20