Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

B9

Potęgi światowe przepowiedziane przez Daniela

Babilon

Daniela 2:32, 36-38; 7:4

607 p.n.e.: Nabuchodonozor burzy Jerozolimę

Medo-Persja

Daniela 2:32, 39; 7:5

539 p.n.e.: zdobywa Babilon

537 p.n.e.: Cyrus wydaje dekret umożliwiający Żydom powrót do Jerozolimy

Grecja

Daniela 2:32, 39; 7:6

331 p.n.e.: Aleksander Wielki podbija Persję

Rzym

Daniela 2:33, 40; 7:7

63 p.n.e.: podporządkowuje sobie Izrael

70 n.e.: burzy Jerozolimę

Wielka Brytania i USA

Daniela 2:33, 41-43

1914-1918 n.e.: potęga anglo-amerykańska pojawia się na arenie dziejów w trakcie I wojny światowej