Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 1

Kim jest Bóg?

„Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią”

Psalm 83:18

„Wiedzcie, że Jehowa jest Bogiem. To On nas uczynił i należymy do Niego”

Psalm 100:3

„Ja jestem Jehowa. To jest moje imię. Swojej chwały nie oddam nikomu ani należnej mi czci wizerunkom”

Izajasza 42:8

„Każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony”

Rzymian 10:13

„Oczywiście każdy dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg”

Hebrajczyków 3:4

„Podnieście oczy i popatrzcie na niebo. Kto stworzył to wszystko? Ten, który policzył gwiazdy i prowadzi je jak wojsko, każdą z nich woła po imieniu. Dzięki Jego niewyczerpanej energii i mocy budzącej lęk i podziw ani jednej z nich nie brak”

Izajasza 40:26