Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

A6-A

Prorocy oraz władcy Judy i Izraela (część 1)

Władcy południowego dwuplemiennego królestwa Judy

997 p.n.e.

Rechoboam: 17 lat

980

Abijasz (Abijam): 3 lata

978

Asa: 41 lat

937

Jehoszafat: 25 lat

913

Jehoram: 8 lat

ok. 906

Achazjasz: 1 rok

ok. 905

Atalia: 6 lat

898

Jehoasz: 40 lat

858

Amacjasz: 29 lat

829

Uzzjasz (Azariasz): 52 lata

Władcy północnego dziesięcioplemiennego królestwa Izraela

997 p.n.e.

Jeroboam: 22 lata

ok. 976

Nadab: 2 lata

ok. 975

Baasza: 24 lata

ok. 952

Ela: 2 lata

Zimri: 7 dni (ok. 951)

Omri i Tibni: 4 lata

ok. 947

Omri (samodzielnie): 8 lat

ok. 940

Achab: 22 lata

ok. 920

Achazjasz: 2 lata

ok. 917

Jehoram: 12 lat

ok. 905

Jehu: 28 lat

876

Jehoachaz: 14 lat

ok. 862

Jehoachaz i Jehoasz: 3 lata

ok. 859

Jehoasz (samodzielnie): 16 lat

ok. 844

Jeroboam II: 41 lat

  • Prorocy

  • Joel

  • Eliasz

  • Elizeusz

  • Jonasz

  • Amos