Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 9

Dlaczego ludzie cierpią?

„Nie zawsze szybcy zwyciężają w wyścigu, a mocarze — w bitwie. Nie zawsze mądrzy mają co jeść, nie zawsze inteligentni zdobywają bogactwo i nie zawsze posiadający wiedzę odnoszą sukces. Bo ich wszystkich dosięga czas i przypadek”

Kaznodziei 9:11

„Grzech pojawił się na świecie przez jednego człowieka, a przez grzech — śmierć. I w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, bo wszyscy stali się grzeszni”

Rzymian 5:12

„Syn Boży został ujawniony po to, żeby zniszczyć wszystko, czego dokonał Diabeł”

1 Jana 3:8

„Cały świat podlega mocy Niegodziwca”

1 Jana 5:19