Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PYTANIE 3

Kto jest autorem Biblii?

„Mojżesz spisał więc wszystkie słowa Jehowy”

Wyjścia 24:4

„Daniel miał we śnie wizje. Opisał ten sen, utrwalając wszystkie szczegóły”

Daniela 7:1

„Gdy usłyszeliście od nas słowo Boże, przyjęliście je właśnie takim, jakie jest naprawdę — nie jako słowo ludzkie, ale jako słowo Boże”

1 Tesaloniczan 2:13

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania”

2 Tymoteusza 3:16

„Proroctwo nigdy nie zostało wypowiedziane z woli człowieka, ale ludzie mówili to, co pochodziło od Boga, pobudzani duchem świętym”

2 Piotra 1:21