Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

B12-B

Ostatni tydzień ziemskiego życia Jezusa (część 2)

Jerozolima i okolice

 1. świątynia

 2.   ogród Getsemani (?)

 3.    rezydencja namiestnika

 4.   dom Kajfasza (?)

 5.   pałac, w którym przebywał Herod Antypas (?)

 6. sadzawka Betzata

 7. sadzawka Siloam

 8.   sala Sanhedrynu (?)

 9.   Golgota (?)

 10. Akeldama (?)

     Zobacz:  12 nisan |  13 nisan |  14 nisan |  15 nisan |  16 nisan

 12 nisan

ZACHÓD SŁOŃCA (W żydowskiej rachubie czasu dzień zaczyna się i kończy o zachodzie słońca)

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Spokojny dzień w gronie uczniów

 • Judasz knuje zdradę

ZACHÓD SŁOŃCA

 13 nisan

ZACHÓD SŁOŃCA

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Piotr i Jan przygotowują posiłek paschalny

 • Jezus i pozostali apostołowie przybywają późnym popołudniem

ZACHÓD SŁOŃCA

 14 nisan

ZACHÓD SŁOŃCA

 • Jezus je z apostołami posiłek paschalny

 • Myje apostołom nogi

 • Odprawia Judasza

 • Ustanawia Wieczerzę Pańską

 • Zostaje zdradzony i aresztowany w ogrodzie Getsemani ( 2)

 • Apostołowie uciekają

 • Staje przed Sanhedrynem w domu Kajfasza ( 4)

 • Piotr zapiera się Jezusa

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Jezus ponownie przed Sanhedrynem ( 8)

 • Staje przed Piłatem ( 3), Herodem ( 5) i znowu przed Piłatem ( 3)

 • Zostaje skazany na śmierć i stracony na Golgocie ( 9)

 • Umiera ok. 3 po południu

 • Jego ciało zostaje zdjęte z pala i pochowane

ZACHÓD SŁOŃCA

 15 nisan (szabat)

ZACHÓD SŁOŃCA

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Piłat zgadza się postawić straż przy grobie Jezusa

ZACHÓD SŁOŃCA

 16 nisan

ZACHÓD SŁOŃCA

 • Zakup dodatkowych wonności

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Jezus zmartwychwstaje

 • Ukazuje się uczniom

ZACHÓD SŁOŃCA