Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

A6-B

Prorocy oraz władcy Judy i Izraela (część 2)

Władcy królestwa południowego (ciąg dalszy)

777 p.n.e.

Jotam: 16 lat

762

Achaz: 16 lat

746

Ezechiasz: 29 lat

716

Manasses: 55 lat

661

Amon: 2 lata

659

Jozjasz: 31 lat

628

Jehoachaz: 3 miesiące

Jehojakim: 11 lat

618

Jehojachin: 3 miesiące i 10 dni

617

Sedekiasz: 11 lat

607

Babilończycy pod dowództwem Nabuchodonozora burzą Jerozolimę i tamtejszą świątynię. Sedekiasz, ostatni ziemski władca z dynastii Dawida, zostaje zdetronizowany

Władcy królestwa północnego (ciąg dalszy)

ok. 803 p.n.e.

Zachariasz: odnotowane jedynie 6 miesięcy panowania

Zachariasz zaczyna panować już wcześniej, ale pełnię władzy najwyraźniej obejmuje dopiero ok. 792

ok. 791

Szallum: 1 miesiąc

Menachem: 10 lat

ok. 780

Pekachiasz: 2 lata

ok. 778

Pekach: 20 lat

ok. 758

Hoszea: 9 lat od ok. 748

ok. 748

Wydaje się, że Hoszea obejmuje pełnię władzy lub uzyskuje poparcie asyryjskiego władcy Tiglat-Pilesera III dopiero ok. 748

740

Asyria zdobywa Samarię i podbija Izrael. Północne, dziesięcioplemienne królestwo Izraela przestaje istnieć

 • Prorocy

 • Izajasz

 • Micheasz

 • Sofoniasz

 • Jeremiasz

 • Nahum

 • Habakuk

 • Daniel

 • Ezechiel

 • Abdiasz

 • Ozeasz