Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

B1

Orędzie zawarte w Biblii

Bóg Jehowa ma prawo sprawować władzę. Jego sposób rządzenia jest najlepszy. Boże zamierzenie dotyczące ziemi i ludzkości na pewno się spełni.

Po 4026 p.n.e.

„Wąż” kwestionuje to, czy Jehowa ma prawo do władzy, oraz to, jak ją sprawuje. Jehowa obiecuje wzbudzić „potomstwo”, które ostatecznie zmiażdży „węża”, Szatana (Rodzaju 3:1-5, 15). Zarazem pozwala ludziom, żeby przez jakiś czas sami sprawowali rządy, podległe wpływowi „węża”.

1943 p.n.e.

Jehowa mówi Abrahamowi, że obiecane „potomstwo” będzie pochodzić z jego linii rodowej (Rodzaju 22:18).

Po 1070 p.n.e.

Jehowa zapewnia króla Dawida, a później również jego syna Salomona, że w związku ze złożoną wcześniej obietnicą wzbudzi z ich linii rodowej „potomka” (2 Samuela 7:12, 16; 1 Królów 9:3-5; Izajasza 9:6, 7).

29 n.e.

Jehowa wskazuje, że obiecanym „potomkiem”, Dziedzicem tronu Dawida, jest Jezus (Galatów 3:16, przyp.; Łukasza 1:31-33; 3:21, 22).

33 n.e.

„Wąż”, czyli Szatan, wyrządza krótkotrwałą szkodę obiecanemu „potomkowi” — doprowadza do śmierci Jezusa. Jehowa wskrzesza Jezusa do życia w niebie i uznaje wartość ofiary z jego doskonałego ziemskiego życia. Na tej podstawie niedoskonała ludzkość może dostąpić przebaczenia grzechów i zyskać możliwość życia wiecznego, którą utracił Adam (Rodzaju 3:15; Dzieje 2:32-36; 1 Koryntian 15:21, 22).

1914 n.e. lub krótko po

Jezus zrzuca „węża”, Szatana, na ziemię i tylko tam pozwala mu działać przez krótki czas (Objawienie 12:7-9, 12).

Przyszłość

Jezus więzi Szatana przez 1000 lat, a następnie symbolicznie miażdży mu głowę, czyli go unicestwia. Pierwotne zamierzenie Jehowy dotyczące ziemi i ludzkości się urzeczywistnia, imię Boga zostaje oczyszczone z zarzutów, a słuszność Jego sposobu sprawowania władzy — dowiedziona ponad wszelką wątpliwość (Objawienie 20:1-3, 10; 21:3, 4).