Ewangelia według Łukasza 6:1-49

6  W pewien szabat Jezus z uczniami przechodził wśród łanów zbóż. Uczniowie zrywali kłosy+, rozcierali je rękami i jedli+.  Wtedy niektórzy faryzeusze zapytali: „Czemu robicie coś, czego w szabat nie wolno?”+.  Ale Jezus im odparł: „Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy on i jego ludzie byli głodni?+  Jak wszedł do domu Bożego, dostał chleby pokładne i jadł je sam oraz dał swoim ludziom, choć nie wolno ich jeść nikomu oprócz kapłanów?”+.  Następnie im powiedział: „Syn Człowieczy jest Panem szabatu”+.  W inny szabat+ wszedł do synagogi i zaczął nauczać. Był tam człowiek, który miał bezwładną prawą rękę+.  A uczeni w piśmie* i faryzeusze, chcąc znaleźć jakiś pretekst do oskarżenia Jezusa, uważnie go obserwowali, czy będzie uzdrawiał w szabat+.  On jednak, wiedząc, o czym myślą+, powiedział do człowieka z bezwładną* ręką: „Wstań i chodź na środek”. Ten więc wstał i wyszedł na środek.  Wtedy Jezus rzekł do nich: „Pytam was: Co wolno w szabat — zrobić coś dobrego czy coś złego, życie uratować czy odebrać?”+. 10  Rozejrzał się po nich wszystkich i powiedział do tego człowieka: „Wyciągnij rękę”. Ten ją wyciągnął i ręka odzyskała sprawność. 11  A oni wpadli w bezsensowną wściekłość i zaczęli się naradzać, co zrobić z Jezusem. 12  W tych dniach poszedł on na pewną górę, żeby się modlić+, i na modlitwie do Boga spędził całą noc+. 13  A nazajutrz zawołał swoich uczniów, wybrał spośród nich 12 i nazwał ich apostołami+: 14  Szymona, którego nazwał też Piotrem; jego brata, Andrzeja; Jakuba; Jana; Filipa+; Bartłomieja; 15  Mateusza; Tomasza+; Jakuba, syna Alfeusza; Szymona zwanego Gorliwym; 16  Judasa, syna Jakuba, i Judasza Iskariota, który stał się zdrajcą. 17  Później zszedł z nimi niżej i stanął na równym miejscu. Był tam wielki tłum jego uczniów, a także mnóstwo ludzi z całej Judei i Jerozolimy oraz nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli, żeby go słuchać i żeby uzdrowił ich z chorób+. 18  Uzdrowieni zostali nawet ci, których nękały nieczyste duchy. 19  Każdy próbował go dotknąć+, bo wychodziła z niego moc+ i uzdrawiała ich wszystkich. 20  Potem Jezus popatrzył na swoich uczniów i przemówił: „Szczęśliwi jesteście wy, biedni+, bo wasze jest Królestwo Boże+. 21  „Szczęśliwi jesteście wy, którzy teraz głodujecie, bo będziecie nasyceni*+. „Szczęśliwi jesteście wy, którzy teraz płaczecie, bo będziecie się śmiać+. 22  „Szczęśliwi jesteście, gdy z powodu Syna Człowieczego ludzie was nienawidzą+, usuwają ze swojego grona+, znieważają i szargają wasze imię*+. 23  Cieszcie się wtedy i skaczcie z radości, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Ich przodkowie tak samo traktowali proroków+. 24  „Natomiast biada wam, bogaci+, bo już teraz w pełni zaznajecie zadowolenia+. 25  „Biada wam, którzy teraz jesteście nasyceni, bo będziecie głodować. „Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo pogrążycie się w smutku i będziecie płakać+. 26  „Biada wam, gdy wszyscy ludzie mówią o was dobrze+, bo ich przodkowie tak samo odnosili się do fałszywych proroków. 27  „Ale mówię wam — wy, którzy mnie słuchacie: Kochajcie swoich nieprzyjaciół, wyświadczajcie dobro tym, którzy was nienawidzą+, 28  błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was znieważają+. 29  Temu, kto cię uderzy w jeden policzek, nadstaw też drugi, a temu, kto zabiera twoją szatę wierzchnią, nie odmawiaj również szaty spodniej+. 30  Dawaj każdemu, kto cię o coś prosi+, a od tego, kto zabiera twoją własność, nie domagaj się zwrotu. 31  „Ponadto traktujcie innych tak, jak sami chcecie być przez nich traktowani+. 32  „Jeśli kochacie tylko tych, którzy was kochają, to na jaką pochwałę zasługujecie? Przecież nawet grzesznicy kochają tych, którzy ich kochają+. 33  Jeśli czynicie dobrze tym, którzy wam dobrze czynią, to na jaką pochwałę zasługujecie? Robią tak nawet grzesznicy. 34  I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to na jaką pochwałę zasługujecie?+ Nawet grzesznicy pożyczają grzesznikom, spodziewając się, że tyle samo otrzymają z powrotem. 35  Wy natomiast kochajcie swoich nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, nie spodziewając się niczego w zamian+. Wtedy wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, bo On jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych+. 36  Bądźcie miłosierni, tak jak wasz Ojciec jest miłosierny+. 37  „Ponadto przestańcie osądzać, a na pewno nie będziecie osądzeni+. Przestańcie potępiać, a na pewno nie będziecie potępieni. Przebaczajcie*, a będzie wam przebaczone*+. 38  Dawajcie+, a ludzie wam dadzą+. Odmierzą wam porcję obfitą, ubitą, utrzęsioną, wręcz przepełnioną. Bo jaką miarą odmierzacie innym, taką i wam odmierzą”. 39  Podał im też przykłady: „Czy ślepy może poprowadzić ślepego? Czy obaj nie wpadną do dołu*?+ 40  Uczeń nie przewyższa swojego nauczyciela, ale każdy, kto jest doskonale wyszkolony, będzie jak jego nauczyciel. 41  Czemu patrzysz na źdźbło w oku brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?+ 42  Jak możesz powiedzieć: ‚Bracie, pozwól, że wyjmę źdźbło, które jest w twoim oku’, podczas gdy nie dostrzegasz belki we własnym oku? Obłudniku! Najpierw wyjmij belkę z własnego oka, a wtedy będziesz wyraźnie widział, jak wyjąć źdźbło, które jest w oku twojego brata+. 43  „Żadne dobre drzewo nie wydaje złych owoców ani żadne złe drzewo nie wydaje dobrych owoców+. 44  Każde drzewo poznaje się po jego owocach+. Na przykład nie zbiera się fig z cierni ani nie ścina winogron z kolczastego krzewu. 45  Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, ale zły człowiek ze swego złego skarbca wydobywa zło. Bo jego usta mówią to, czym jest przepełnione jego serce+. 46  „Czemu zwracacie się do mnie: ‚Panie! Panie!’, a nie robicie tego, co mówię?+ 47  Powiem wam, do kogo jest podobny każdy, kto do mnie przychodzi, słyszy moje słowa i wprowadza je w czyn+: 48  Podobny jest do człowieka, który budując dom, zrobił głęboki wykop i położył fundament na skale. Kiedy przyszła powódź, w ten dom uderzyła rzeka, ale nie zdołała go naruszyć, bo został właściwie zbudowany+. 49  Natomiast kto słyszy, ale nic z tym nie robi+, jest podobny do człowieka, który zbudował dom bez fundamentu, na samej ziemi. Uderzyła w niego rzeka i natychmiast runął, rozpadł się całkowicie”.

Przypisy

Dosł. „uschłą”.
Lub „bo ta wasza potrzeba zostanie zaspokojona”.
Lub „odrzucają wasze imię jako niegodziwe”.
Lub „uwalniajcie”.
Lub „będziecie uwolnieni”.
Lub „rowu”.

Komentarze

szabat: Zob. Słowniczek pojęć.

wśród łanów zbóż: Zob. komentarz do Mt 12:1.

coś, czego (...) nie wolno: Zob. komentarz do Mt 12:2.

domu Bożego: Zob. komentarz do Mk 2:26.

chleby pokładne: Zob. komentarz do Mt 12:4.

Panem szabatu: Zob. komentarz do Mt 12:8.

który miał bezwładną prawą rękę: O tym, że Jezus uzdrowił tego mężczyznę, piszą trzej ewangeliści, ale tylko Łukasz precyzuje, że bezwładna (dosł. „uschła”) była jego prawa ręka (Mt 12:10; Mk 3:1). Łukasz często podaje szczegóły medyczne, o których nie wspominają Mateusz i Marek. Widać to również, kiedy porówna się Mt 26:51 i Mk 14:47Łk 22:50, 51 (zob. „Wprowadzenie do Ewangelii według Łukasza”).

wiedząc, o czym myślą: Łukasz pisze, że Jezus wiedział, o czym myśleli uczeni w piśmie i faryzeusze, a Mateusz i Marek o tym nie wspominają (por. równoległe sprawozdanie z Mt 12:10-13; Mk 3:1-3).

życie: Lub „duszę” (zob. Słowniczek pojęć, „Dusza”).

apostołami: Zob. komentarz do Mt 10:2.

Gorliwym: Określenie odróżniające apostoła Szymona od innego apostoła, Szymona Piotra (Łk 6:14). Greckie słowo zelotés, użyte tutaj i w Dz 1:13, znaczy „gorliwiec; entuzjasta”. W Mt 10:4 i Mk 3:18, gdzie wymieniono imiona apostołów, występuje określenie „Kananejczyk”, które przypuszczalnie wywodzi się z hebrajskiego lub aramejskiego i też znaczy „gorliwiec; entuzjasta”. Możliwe, że Szymon należał kiedyś do zelotów (żydowskiego stronnictwa walczącego z Rzymianami), ale ten przydomek mógł również otrzymać z powodu swojej gorliwości i entuzjazmu.

który stał się zdrajcą: To sformułowanie zasługuje na uwagę, bo wskazuje, że w Judaszu nastąpiła zmiana. Nie był zdrajcą, kiedy został uczniem ani gdy Jezus wybrał go na apostoła. Nie był też z góry wyznaczony na zdrajcę. Jednak zrobił niewłaściwy użytek z wolnej woli i stał się nim jakiś czas po tym, jak został apostołem. I jak to wynika z Jn 6:64, od momentu, kiedy w Judaszu zaczęła zachodzić zmiana, Jezus o tym wiedział.

i stanął na równym miejscu: Jak wynika z kontekstu, Jezus zszedł z góry, gdzie całą noc się modlił przed wyborem 12 apostołów (Łk 6:12, 13). Znalazł równe miejsce na zboczu góry, która prawdopodobnie znajdowała się w pobliżu Kafarnaum, jego bazy wypadowej. Na tym równym miejscu zebrał się wielki tłum ludzi, których Jezus zaczął uzdrawiać. Według równoległego sprawozdania z Mt 5:1, 2 Jezus „wszedł na górę (...). Wtedy zaczął nauczać”. Określenie „góra” może się odnosić do wzniesienia znajdującego się powyżej równego miejsca, gdzie zebrał się tłum. Z informacji zawartych w Ewangeliach Mateusza i Łukasza wyłania się następujący obraz: najwyraźniej Jezus, schodząc z góry, zatrzymał się na równym miejscu, znalazł niewielkie wzniesienie i zaczął nauczać. Możliwe też, że Mt 5:1 zawiera główną myśl, a Łukasz podaje więcej szczegółów.

swoich uczniów: Grecki wyraz mathetés, oddawany jako „uczeń”, odnosi się do osoby, która się uczy lub jest przez kogoś uczona. Wskazuje na jej więź z nauczycielem, kształtującą całe życie takiej osoby. Chociaż Jezusa słuchały tłumy ludzi, wydaje się, że przemawiał głównie z myślą o swoich uczniach, którzy siadali najbliżej (Mt 5:1, 2; 7:28, 29).

i przemówił: Treść Kazania na Górze znajduje się w Ewangelii według Mateusza (rozdziały 5-7) oraz Łukasza (6:20-49). Łukasz spisał jego skróconą wersję, natomiast relacja Mateusza jest czterokrotnie dłuższa i w większości pokrywa się z wersją Łukasza — nie zawiera tylko kilku wersetów. Obydwa sprawozdania tak samo się zaczynają i kończą, często pojawiają się w nich takie same sformułowania, na ogół zawierają taką samą treść i przedstawiają myśli w podobnej kolejności. Co prawda ich równoległe fragmenty czasem znacząco różnią się pod względem słownictwa, jednak obydwa sprawozdania są ze sobą zgodne. Warto zauważyć, że myśli z kilku obszernych fragmentów, które Łukasz pominął, Jezus powtórzył przy innych okazjach. Na przykład w Kazaniu na Górze mówił o modlitwie (Mt 6:9-13) i właściwym stosunku do rzeczy materialnych (Mt 6:25-34). Wygląda na to, że jakieś półtora roku później powtórzył te myśli, a Łukasz je zanotował (Łk 11:2-4; 12:22-31). Ponadto Łukasz pisał do ogółu chrześcijan i prawdopodobnie dlatego pominął fragmenty Kazania, które mogły interesować przede wszystkim Żydów (Mt 5:17-27; 6:1-18).

Szczęśliwi: Zob. komentarze do Mt 5:3; Rz 4:7.

wy, biedni: Greckie słowo oddane tu jako „biedni” oznacza „potrzebującego; nędzarza; żebraka”. W Ewangelii według Łukasza ta pierwsza zapowiedź szczęścia z Kazania na Górze nieco różni się od zapisanej w Mt 5:3. Mateusz również używa greckiego słowa oznaczającego biednych, ale dodaje jeszcze słowo „duch” i całe to sformułowanie dosłownie oznacza „ubodzy duchowo” lub „żebrzący o ducha” (zob. komentarze do Mt 5:3; Łk 16:20). Sformułowanie to zawiera myśl o byciu w pełni świadomym swoich potrzeb duchowych i swojej zależności od Boga. Łukasz wspomina po prostu o biednych, co harmonizuje z relacją Mateusza, bo osoby biedne i uciskane częściej uświadamiają sobie swoje potrzeby duchowe oraz to, jak bardzo są zależne od Boga. Jezus w gruncie rzeczy powiedział, że jednym z ważnych powodów jego przyjścia w charakterze Mesjasza było ‛głoszenie dobrej nowiny biednym’ (Łk 4:18). Osoby, które zostały naśladowcami Jezusa i miały nadzieję na otrzymanie błogosławieństw w Królestwie Bożym, zazwyczaj wywodziły się spośród zwykłych, biednych ludzi (1Ko 1:26-29; Jak 2:5). Jednak ze sprawozdania Mateusza jasno wynika, że bycie biednym nie sprawia automatycznie, że ktoś cieszy się uznaniem Bożym. Tak więc początkowe słowa Kazania na Górze w obu relacjach wzajemnie się uzupełniają.

w pełni zaznajecie zadowolenia: Grecki wyraz apécho, oznaczający „odebrać w pełni”, często występował w pokwitowaniach handlowych w znaczeniu „zapłacono w całości”. Jezus zapowiada tutaj biada, czyli mówi o bólu, smutku i negatywnych konsekwencjach, jakich mogą się spodziewać bogaci. Nie chodzi tylko o to, że prowadzą wygodne, dostatnie życie. Jezus ostrzega, że osoby, które skupiają się na rzeczach materialnych, mogą zaniedbać służbę dla Boga i nie osiągnąć prawdziwego szczęścia. Takie osoby odbierają „zapłatę w całości” — w pełni zaznają zadowolenia, czyli pocieszenia, jakiego mogą się spodziewać. Bóg nie da im już nic więcej (zob. komentarz do Mt 6:2).

Kochajcie swoich nieprzyjaciół: Zob. komentarz do Mt 5:44.

pożyczacie: Chodzi o pożyczkę bez odsetek. Prawo Boże zakazywało Izraelitom pobierania odsetek od pożyczek udzielanych ubogim rodakom (Wj 22:25) i zachęcało do chętnego pożyczania takim osobom (Pwt 15:7, 8; Mt 25:27).

Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone: Lub „uwalniajcie, a będziecie uwolnieni”. Występujący tu grecki wyraz dosłownie oznacza „puścić wolno; odesłać; uwolnić (np. więźnia)”. W tym kontekście, użyty jako przeciwieństwo osądzania i potępiania, wyraża myśl o uniewinnieniu i przebaczeniu, nawet jeśli wymierzenie kary wydaje się uzasadnione.

Dawajcie: Forma użytego tu greckiego czasownika wskazuje na czynność ciągłą.

Odmierzą wam: Występujący tu grecki zwrot dosłownie znaczy „wsypią do waszych podołków”. W tym kontekście słowo „podołek” zapewne odnosi się do luźniej fałdy utworzonej z szaty wierzchniej ponad pasem. ‛Wsypywanie do podołka’ może nawiązywać do zwyczaju sprzedawców, którzy napełniali klientom tę fałdę zakupionymi towarami.

przykłady: Lub „przypowieści” (zob. komentarz do Mt 13:3).

źdźbło (...) belki: Zob. komentarz do Mt 7:3.

Obłudniku!: Greckim słowem hypokrités początkowo określano greckich (później rzymskich) aktorów, którzy na scenie nosili wielkie maski zaprojektowane tak, żeby ukryć tożsamość aktora i wzmocnić siłę jego głosu. Z czasem tego słowa zaczęto używać w sensie przenośnym — w odniesieniu do kogoś, kto ukrywa swoje prawdziwe zamiary albo charakter, oszukując lub stwarzając pozory. W Mt 6:5, 16 Jezus nazwał obłudnikami żydowskich przywódców religijnych. W tym miejscu (Łk 6:42) zwraca się tak do tych uczniów, którzy skupiali się na błędach innych, a nie dostrzegali własnych.

powódź: Nagłe zimowe burze nie są w Izraelu rzadkością, zwłaszcza w miesiącu tebet, który obejmuje część grudnia i stycznia. Wieją wtedy silne wiatry, padają ulewne deszcze i nierzadkie są gwałtowne powodzie (zob. Dodatek B15).

Multimedia

Północny brzeg Jeziora Galilejskiego (widok na pn. zach.)
Północny brzeg Jeziora Galilejskiego (widok na pn. zach.)

1. Równina Genezaret. Żyzny trójkątny obszar o długości ok. 5 km i maksymalnej szerokości 2,5 km. To właśnie tam, na brzegu jeziora, Jezus zaprosił rybaków Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana do pełnienia z nim służby (Mt 4:18-22).

2. Zgodnie z tradycją to w tym miejscu Jezus wygłosił Kazanie na Górze (Mt 5:1; Łk 6:17, 20).

3. Kafarnaum. To w tym mieście Jezus „obrał sobie siedzibę” i właśnie tam lub gdzieś w pobliżu spotkał Mateusza (Mt 4:13; 9:1, 9).

Fałda szaty na piersi
Fałda szaty na piersi

W czasach biblijnych Izraelici nosili szaty wierzchnie, które fałdowały się na piersi. Można je było nosić w taki sposób, że przewiązane pasem tworzyły fałdę — rodzaj dużej kieszeni, do której można było włożyć ziarno, pieniądze lub inne rzeczy, a nawet nosić w niej niemowlę lub jagnię (Wj 4:6, 7; Lb 11:12; 2Kl 4:39; Hi 31:33; Iz 40:11). Grecki zwrot użyty w Łk 6:38 dosłownie znaczy „wsypią do waszych podołków”. W tym kontekście słowo „podołek” odnosi się do fałdy szaty. ‛Wsypywanie do podołka’ może nawiązywać do zwyczaju sprzedawców, którzy napełniali klientom fałdę szaty na piersi zakupionymi towarami.

Drzewo figowe, winorośl i kolczasty krzew
Drzewo figowe, winorośl i kolczasty krzew

Jezus bez wątpienia starannie wybierał rośliny, do których nawiązywał w swoich przykładach. Drzewo figowe (1) i winorośl (2) są w wielu fragmentach Biblii wymienione razem, a ze słów Jezusa z Łk 13:6 wynika, że drzewa figowe często sadzono w winnicach (2Kl 18:31; Jl 2:22). Zwrot „siedzieć pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym” symbolizował pokój, dostatek i bezpieczeństwo (1Kl 4:25; Mi 4:4; Za 3:10). Natomiast ciernie i osty pojawiają się w negatywnym kontekście — np. kiedy Jehowa przeklął ziemię po grzechu Adama (Rdz 3:17, 18). Nie wiadomo dokładnie, jaką roślinę miał na myśli Jezus w Mt 7:16, ale ta pokazana na zdjęciu (Centaurea iberica) (3) to kolczasta roślina dziko rosnąca w Izraelu.