Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

11-17 février

ROMA MBA 4-6

11-17 février
 • Hendu 20 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɛsɔ wɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-sɔɔlɩm”: (C. 10)

  • Rom 5:8, 12​—Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ “alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔ” (w11 15/6 12 § 5)

  • Rom 5:13, 14​—Kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pɔtɔɔ kewiyitu (w11 15/6 12 § 6)

  • Rom 5:18, 21​—Yehowa tiyi ɛ-Pɩyalʋ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖihiɣ wezuu (w11 15/6 13 § 9-10)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Rom 6:3-5​—Pɔtɔŋʋʋ se pamɩyɩsɩ “Krɩstʋ Yesu taa” nɛ pamɩyɩsɩ “ɛ-sɩm taa” yɔ pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (w08 15/6 29 § 7)

  • Rom 6:7​—Ɛyaa mba pakaɣ-wɛ fezuu yɔ, ɛbɛ yɔɔ paakaɣ-wɛ hʋnʋʋ tɔm kɩwɛɛkɩm mbʋ paalaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ? (w14 1/6 31 § 1)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Rom 4:1-15 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 4)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Cosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 6)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa yɔ sɩ-taa nakɛyɛ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 9)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 107

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 15)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 54

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 97 nɛ adɩma