Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ROMA MBA 7-8

“[Ŋɖaŋ] kpam”?

“[Ŋɖaŋ] kpam”?

8:19-21

  • “Wondu kɩlɩzɩtʋ”: Ɛyaa mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ caɣʋ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ

  • “Pokuli Ɛsɔ pɩyalaa yɔɔ nɛ pawɩlɩ”: Alɩwaatʋ ndʋ patam numwaa kaɣ sɩnʋʋ Krɩstʋ nɛ paɖɩzɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ yɔ

  • “Pɩtɩŋnɩ lidaʋ . . . yɔɔ”: Lidaʋ ŋgʋ Yehowa ha-ɖʋ se ɛtɩŋɩɣnɩ Yesu sɩm nɛ e-femtu yɔɔ nɛ ɛya ɖa-ñʋʋ yɔ

  • “Kaɣ lɩʋ . . . mbʋ pɩɖazaa yɔ pi-yomiye taa”: Ɛzɩma pazɩ pazɩ lɛ, ɖɩkaɣ lɩʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm po-yomiye taa yɔ