Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

4-10 février

ROMA MBA 1-3

4-10 février
 • Hendu 88 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Wɛɛ ŋfalɩsɩɣ ñɛ-ɛhʋyɛ”: (C. 10)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Rom 3:4—Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖiyele se “Ɛsɔ ɛkɛ toovenim tʋ”? (w08 15/6 30 § 5)

  • Rom 3:24, 25—Ɛzɩma “Krɩstʋ Yesu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa” pɩzaɣ se kihuuzi “kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩɩlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ” pɩ-yɔɔ? (w08 15/6 29 § 6)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaalɩ mbʋ) Rom 1:1-17 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɛ ɛzɩ kɛdaɣ labʋ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 2 taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w06 1/6 12-13—Tɔm ñʋʋ: Wɛɛnɩ lɩmaɣza wena amʋnaa yɔ ñɛ-ɛjandʋ nɛ ɛyaa lalaa ɛjandʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 7)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ