Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

18-24 février

ROMA MBA 7-8

18-24 février
 • Hendu 27 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • [Ŋɖaŋ] kpam?”: (C. 10)

  • Rom 8:19​—Piileɖiɣ lɛ, pakaɣ kuluu “Ɛsɔ pɩyalaa yɔɔ” (w12 15/7 11 § 17)

  • Rom 8:20​—“Poluzi wondu kɩlɩzɩtʋ mbʋ pɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ pɩ-tɛɛ” lidaʋ yɔɔ (w12 15/3 23 § 11)

  • Rom 8:21​—Wondu kɩlɩzɩtʋ kaɣ lɩʋ “mbʋ pɩɖazaa yɔ pi-yomiye taa” (w12 15/3 23 § 12)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Rom 8:6​—Tʋkaɣ ŋga wɛ ‘maɣzɩm kam tomnaɣ yɔɔ’ nɛ ‘maɣzɩm kam fezuu yɔɔ’ pɛ-hɛkʋ taa? (w17.06 3)

  • Rom 8:26, 27​—Alɩwaatʋ ndʋ “ɖimuzuu yɔ paa ɖɩtɩyɔɔdɩ yɔ”, ɛzɩma Yehowa lakɩ? (w09 15/11 7 § 20)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Rom 7:13-25 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ