Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ROMA MBA 1-3

Wɛɛ ŋfalɩsɩɣ ñɛ-ɛhʋyɛ

Wɛɛ ŋfalɩsɩɣ ñɛ-ɛhʋyɛ

2:14, 15

Ðɛ-ɛhʋyɛ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ camɩyɛ ye

  1. ɖɩfalɩsɩ-ɖɩ nɛ Bibl paɣtʋ kila yɔ

  2. ɖiwelisini-ɖɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɔzʋʋ-ɖʋ paɣtʋ kila ana a-yɔɔ yɔ

  3. ɖɩtɩmɩɣ nɛ ɖɩpɔzʋʋ fezuu kiɖeɖeu se kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔ.​—Rom 9:1